Socialdemokraterna

(s) vill investera i vidareutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:10 CESTSocialdemokraterna vill investera i en kompetensförsäkring. Den ska omfatta alla löntagare och ge dem ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig i arbetslivet. Försäkringen ska delas av staten och arbetsmarknadens parter.

- En kompetensförsäkring är nästa stora framtidsreform. Den ger alla möjlighet till vidareutbildning: metallarbetare, kommunalarbetare, tjänstemän och akademiker. För oss socialdemokrater är det viktigt att möjligheten till vidareutbildning inte reduceras till en privatekonomisk fråga. Investeringar i kunskap gör människor mer attraktiva på
arbetsmarknaden och företagen kan lättare ställa om till ny produktion. Det stärker konkurrenskraften, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i socialdemokraternas jobbrådslag.

Ökad konkurrens ställer krav på arbetskraftens kompetens i Sverige. Strukturomvandling är inget nytt men den har ökat i takt med globaliseringen. Fler grupper på arbetsmarknaden än tidigare berörs. Om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft krävs investeringar i ny kunskap. De flesta måste bygga på sina kunskaper för att långsiktigt kunna behålla jobbet eller för att kunna byta jobb eller yrke. Utbildning är en färskvara med allt kortare bäst före-datum. Tio procent av alla jobb byts ut på ett år mot jobb som kräver mer utbildning.

- Sverige står inför en stor utmaning. Idag får individen själv bära kostnaden för vidareutbildning i vuxen ålder. Många har inte ekonomiska möjligheter att göra det. Studielån är inte ett alternativ när man har en familj att försörja och bolån att betala. Hundratusentals personer blir kvar i sina gamla anställningar och riskerar att bli "inlåsta" på arbetsmarknaden. Det bidrar till bristande förnyelse, växande otrivsel och ohälsa, hög sjukfrånvaro och i värsta fall ökad arbetslöshet.

- Vi har tidigare diskuterat ett individuellt kompetenssparande men det är ett sämre alternativ, fördelningspolitiskt sett. Kvinnor med låg utbildning och låga löner har små chanser att spara ihop till sin egen utbildning. Fördelen med en försäkring är att alla bidrar och att alla kan få del av insatserna när de behöver utbildning, säger Sven-Erik Österberg.

Kompetensförsäkringen ska bygga på att löntagarna tjänar ihop poäng som efter en viss intjänandetid ger rätt till ersättning för studier. Det ska finnas ett stort utrymme för den enskilde att själv avgöra vilken typ av utbildning man vill använda sina poäng till. Men försäkringen ska också underlätta för en anställd att tillsammans med fack och arbetsgivare hitta utbildningar som förbättrar möjligheten att behålla jobbet eller kunna byta jobb. Försäkringen ska inte ersätta arbetsgivarnas ansvar för kontinuerlig personalutbildning eller insatser riktade till arbetslösa.

Socialdemokraterna kommer nu att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett första möte om behovet av en kompetensförsäkring. Därefter kommer en arbetsgrupp att tillsättas.


För mer information
Anette Törnqvist
Pressekreterare
070-5487680
anette.tornqvist@riksdagen.se

Marie Martinsson
Politisk sekreterare
070-545 18 25


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se
Se, dela, kommentera http://youtube.com/socialdemokraterna