Socialdemokraterna Norrbotten

S vill möta norrbottningarnas behov

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:34 CET

I ett brett arbete har politikerna i landstingets sex beredningar under det gångna året mött tusentals norrbottningar för att stärka kunskap och förståelse för invånarnas, patienternas och länets behov. Men också för att öka medborgarnas rättmätiga krav på insyn och delaktighet i landstingets verksamhet. När beredningarnas rapporter och de många medborgarkontakterna nu redovisas  står det klart att välfärden i Norrbotten kräver fortsatta kraftfullaoch långsiktiga satsningar. Inom en rad områden har vi både nått framgång och som exempelvis bröstcancervården en unik ställning. Men nu vill vi gå vidare.

  • Vi socialdemokrater i Norrbottens landstingsfullmäktige vill fortsätta satsningarna på ett brett  kulturliv – som de senaste åren  stärkts genom bl a utvecklingen vid  Musikhögskolan i Piteå.
  • Vi vill fortsätta utveckla tillgänglighet och bemötande i vården för en trygg och kvalitetssäkrad vård för alla.
  • Vi vill även se fortsatta satsningar för att ta tillvara teknikutvecklingen inom hjälpmedelsområdet och utveckla  förutsättningarna för de med funktionssnedsättning att ta tillvara såväl samhällsservice, som fritidsutbud, vård och omsorg men också sina medborgerliga rättigheter till insyn, delaktighet i samhälle och utveckling.

Vi vill fortsätta bygga vår politik på medborgarnas behov och genom rättvisa och tillgänglighet  forma ett Norrbotten för framtiden.

 

För Socialdemokraterna i landstingsfullmäktige

Kent Ögren                                             Anders Öberg                                        
Landstingsråd (s)                                      Ordförande för s-gruppenFör mer information

Kent Ögren
Landstingsråd
070 528 71 92

Anders Öberg
Ordförande s-gruppen i landstingsfullmäktige
070 609 35 63

vänliga hälsningar
Agnes Szögi
agnes.szogi@socialdemokraterna.se
070 520 40 66
www.socialdemokraterna.se/norrbotten

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com