Socialdemokraterna Östergötland

S vill se åtgärdsplan för att minska andelen patienter som blir sjuka av vården

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 06:00 CEST

Risken att drabbad av en vårdrelaterad infektion är större i Östergötland än i många andra landsting. 10,5 procent av patienterna får en infektion här, mot 8,9 i rikssnittet. Universitetssjukhuset kommer näst sämst ut i en jämförelse med sju andra regionsjukhus. Socialdemokraterna vill se erfarenhetsutbyte för att snabbt hitta åtgärder att sätta in.

Universitetssjukhuset i Linköping ligger på 11,9 procent och kommer näst sämst ut i jämförelsen med sju andra regionsjukhus.

- Vi vill se ett omgående erfarenhetsutbyte med de sjukhus som lyckats få ner förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Det här är ett problem som drabbat våra patienter i för hög utsträckning under en lång period, nu måste vi se över alla möjliga lösningar för att minska infektionsrisken på våra tre sjukhus säger Mats Johansson, oppositionslandstingsråd, (S). 

Socialdemokraterna i landstinget vill ha en första rapport med möjliga åtgärder på bordet innan sommaren.

- Det är inte rimligt att så många blir sjuka av att besöka vården i Östergötland. Därför är det oerhört viktigt att vårdpersonalen får förutsättningar att arbeta förebyggande för att undvika vårdrelaterade skador och infektioner. Jag är övertygad om att läget försvåras av den hårda stress och press som finns på personalen. Därför vill vi lägga 91 miljoner kronor extra på vården, det mesta för att öka bemanningen, säger Christoffer Bernsköld, oppositionslandstingsråd (S).

Christoffer Bernsköld 0703-65  04 01 eller Mats Johansson på 0705-71 75 89.