Socialdemokraterna i Linköping

(S) vill stärka det sociala arbetet i bostadsområdena – Alliansen säger nej

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 08:52 CET

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit stärkt socialt arbete ute i Linköpings bostadsområden. Detta föreslås ske genom ökad samordning mellan Omsorgs-, Social- och Bildningsnämnden samt decentralisering av viss myndighetsutövning. Alliansen säger nej.

–  Det är tråkigt att Alliansen inte ställer sig bakom vår motion. De visar inget intresse att utveckla verksamheterna utan vill helst köra på i gamla spår, säger Eva Lindh (S), vice ordförande i Omsorgsnämnden och en av motionärerna.

Alliansen motiverar avslaget med att decentralisering av det sociala arbetet skulle vara svårt att genomföra rent praktiskt – ett argument (S)-motionärerna inte ger mycket för.

–  Motionen är rätt allmänt skriven, just för att öppna för olika lösningar. Att Alliansen kategoriskt säger nej, visar att de tyvärr inte har något intresse av att utveckla det sociala arbetet i människors närområde. Vi har en majoritet som allmänt är väldigt bekväma och ovilliga att utveckla och testa nya arbetsformer för kommunens verksamhet. Att utveckla arbetsformerna så som vi föreslagit, kan göra kommunala resurser mer tillgängliga och förbättra möjligheterna till samverkan, avslutar Eva Lindh (S).

För mer information eller kommentarer, kontakta

Eva Lindh (S), kommunalråd, på 013 – 20 70 52.


Bild: © Wikimedia Commons/Quistnix

Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, Linköping 

Jonatan Hermansson, politisk sekreterare: 013-20 70 35
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se