Oxford Research AB

SA Policy Consulting blir del av Oxford Research

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:35 CEST

- Med Sofia och Tove kan vi ta ytterligare ett kliv framåt som organisation. Vi stärker oss såväl internt som externt. Jag känner mig stolt över att kunna erbjuda våra kunder nya kompletterande perspektiv i de komplexa frågeställningar som vi söker lösning på, säger Ylva Grauers Berggren, VD på Oxford Research.

Sofia Avdeitchikova har en doktorsexamen i företagsekonomi och är specialiserad inom näringspolitik och entreprenörskap. Sofia grundade 2014 SA Policy Consulting där hon hade rollen som VD. Dessförinnan hade Sofia en tjänst som avdelningschef på Tillväxtanalys, och har även varit studierektor på forskningsinstitutionen CIRCLE i Lund, där hon forskade inom riskfinansiering och hållbar tillväxt.

- Jag tar med mig passionen för samhällsfrågor och ett genuint intresse för att bidra till utveckling hos kunderna. Utöver alla spännande nationella uppdrag, så ser jag fram emot att få samarbeta med Oxford Research kontor i andra länder, och med det breda professionella nätverk i Europa och världen som företaget byggt upp, säger Sofia.

Tove Jarl är statsvetare och nationalekonom med en master från Lunds Universitet. Hon kommer närmast från SA Policy Consulting, men har tidigare även arbetat som analytiker på Tillväxtanalys och praktiserat på Sveriges representation till FN i Genève.

- Eftersom jag tidigare har arbetat vid en myndighet hoppas jag att jag även kan bidra med andra perspektiv och arbetssätt, vilket förhoppningsvis kan stärka Oxford Research redan breda metodportfölj, säger Tove.


Kontakt:

Ylva Grauers Berggren, VD Oxford Research Sverige
0702-96 54 49
ylva.grauers@oxfordresearch.se

Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Bryssel och Kristiansand som arbetar både mot den nordiska och mot den europeiska marknaden. Vi är specialister inom samhällspolitiska analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling

• Välfärd (utbildning, arbetsmarknad, omsorg och hälsa)

 Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt. Våra kunder finns både inom den offentliga och den privata sektorn på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå. Oxford Research är en del av Oxford Group och European Network for Social and Economic Research (ENSR).