Bildningsförbundet Östergötland

Så använder Östgötakommuner hemsidan

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 16:50 CEST

I dagens samhälle flödar information genom internet och sociala medier. Trots det använder inte kommunerna eller folkbildningsorganisationerna tekniken för att skapa diskussionsforum på sina hemsidor. 
– Man skulle enklare kunna få sig en uppfattning om vilka frågor är viktiga för kommuninvånarna, säger Anneli Dahlqvist, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland.

En undersökning, som Bildningsförbundet Östergötland har gjort, visar att det endast är Motala, Söderköping och Finspång som öppet redovisar frågor och svar från medborgare och politiker på sina kommunhemsidor.

–         Men diskussionsforum och möjlighet att ge synpunkter direkt via hemsidan saknas även på studieförbundens och folkhögskolors hemsidor, säger Anneli Dahlqvist, kanslichef för Bildningsförbundet Östergötland.

Hon menar att kommunerna och folkbildningsorganisationerna inte tar vara på chansen att få värdefull information om vad som rör människors vardag.

–         Studieförbundens grundtanke är att utgå ifrån medborgarens behov och då måste man veta vilka frågor som berör kommuninvånarna och vilka behov av bildningsverksamhet som uppstår.

Anneli Dahlqvist tror att det knapphändiga användandet av tekniken beror på att man ser sociala medier som bara en ytterligare informationskanal.

–         Det är många organisationer som uppfattar att de ”äger” vissa frågor och kanske försöker skapa kontroll över kommunikationen. Men det går inte att stoppa människors engagemang, det tar bara andra vägar.

För att lyfta frågan på agendan har Bildningsförbundet inkluderat interaktion på Folkbildarforums konferens Mänskliga Arenor i mitten av november.

–         Vi har bjudit in Brit Stakston, som är en av Sveriges experter i sociala medier. Under konferensen kommer deltagarna att få kunskap och konkreta och praktiska tips att ta med sig tillbaka till sin verksamhet, säger Anneli Dahlqvist.

Konferensen kommer även att ta upp ämnen som innovation och hälsa. 

Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund verksamma i Östergötland.