Huddinge kommun

Så används dina skattepengar

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 07:22 CEST

För den som vill ta reda på vart skattepengarna går är det en ganska komplicerad och krånglig process. Huddinge kommun lanserar därför en ny webbtjänst i sin digitala årsredovisning som ger invånarna bättre insyn i hur kommunen använder skattepengarna och till vilka verksamheter.

Genom att skriva in sin månadslön visas hur mycket av kommunalskatten som går till exempelvis förskola, äldreomsorg, kultur eller samhällsbyggnad. Fördelningen presenteras på en personlig nivå utifrån lönen och inte i procentsatser eller miljoner kronor som annars är vanligt.

– Det är en förenklad beräkning där hänsyn inte tagits till exempelvis det kommunala utjämningsystemet, men som ändå ger en bra och tydlig bild av hur skattemedlen används. Vi vill underlätta för insyn och dialog kring det vi fått förtroendet att ansvara för, säger Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge kommun.

Redan förra året lanserade Huddinge kommun sin första digitala årsredovisning på webben.

– Vi var bland de första kommunerna i landet att satsa på en webbårsredovisning och nu är vi näst ut i länet efter Stockholm stad med att erbjuda denna förenklade presentation av hur pengarna fördelas. Det är viktigt att invånarna har insyn och förtroende för hur kommunen använder skattepengarna och känner till vilka verksamheter som pengarna går till, säger Vesna Jovic, kommundirektör i Huddinge kommun.

Webbtjänsten som visar hur skattepengarna fördelas hittar du här: http://huddinge.se/arsredovisning2013

http://youtu.be/RS2LBDK3ni8

För mer information, kontakta
Martina Nygren, PR-ansvarig i Huddinge kommun, 08-535 301 84, martina.nygren@huddinge.se

 


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.