Tjänstemannaförbundet HTF

Så arbetar HTF med de uppsagda butikscheferna på Systembolaget

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:24 CEST

HTF vet till dags dato att det är 77 personer som har delgivits misstanke om brott. Då det råder förundersökningssekretess har HTF inte fått några uppgifter i sak och känner därför inte till några omständigheter kring de eventuella medlemmar som berörs.

Så snart vi tagit del av förundersökningen kommer vi att kontakta de HTF-medlemmar som är berörda för att ta reda på om de önskar bli företrädda om Systembolaget säger upp eller avskedar dem. Därefter kommer HTFs huvudkontor att sammanställa och fördela ut ärendena till förhandlande ombudsmän på HTF-kontoren i landet.

HTF vill påpeka att det i dagsläget handlar om två parallella processer:

- en brottsmålsprocess där de åtalade företräds av offentlig försvarare/advokater samt en
- arbetsrättslig process där HTF deltar med anledning av att de som åtalats eventuellt även blir uppsagda/avskedade

Under den kommande arbetsrättsliga processen kommer frågor att besvaras av följande personer:
Arbetsrättsliga frågor: chefsjurist Mattias Landgren, 0730-78 76 37

Ärendehanteringen inom HTF: ombudsman Bo Drewsäter, 070-537 84 07 samt
förhandlingschef Tomas Oskarsson, 070-537 84 39

Övriga frågor: Presschef Annelie Roswall Ljunggren, 0730-78 76 36 eller pressekreterare Maria Mirsch, 070-668 90 42


Presschef Annelie Roswall-Ljunggren
Tel: 08-737 82 61
Mobil: 0730-78 76 36

Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se