Linköpings Allmänna Simsällskap

Så arbetar LASS

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 15:54 CET

Under de senaste åren har Linköpings Allmänna Simsällskap LASS ökat breddverksamheten med 15 procent, ekonomin visar på positiva siffror och klubben har samtidigt för fjärde året i rad blivit Sveriges Bästa Simidrottsklubb (dvs fått flest poäng när samtliga SM-tävlingar i samtliga åldersgrupper under året räknas ihop).

LASS kan alltså ha fokus på både breddverksamhet och elitverksamhet samtidigt. Detta beror bland mycket annat på ett väl strukturerat arbete med en grund i bredd och simkunnighet, något som bland andra Sveriges rikstränare inom simning, Greg Salter, besökt Linköping för att studera närmare.

Förutom engagemanget på hemmaplan har LASS visat stort engagemang i att vidareutveckla simundervisningen i övriga Sverige genom att vara en av fyra föreningar som arbetat med att ta fram en certifiering för simundervisning.

Under 2011 har LASS påbörjat ett samarbete med Centrala Stödenheten. Målet för samarbetet är att LASS ska ge barn med särskilda behov möjlighet att fortsätta simma när möjligheten för specialidrott inte längre finns.

Under de senaste åren har också ett omfattande arbete genomförts gällande inte bara hur klubbens verksamhet organiseras, utan man har även sett över ekonomistyrningen. De rättsprocesser som LASS varit inblandade i har skötts av en liten arbetsgrupp bestående av några få personer, detta för att inte belasta klubbens kärnverksamhet inom simundervisning och simning.

Läs mer på LASS hemsida.

Mer information: LASS ordförande Ramiz Zand 0708-21 22 64

Linköpings Allmänna Simsällskap - LASS - har vunnit SM och JSM upprepade gånger samt erövrat titeln Sveriges bästa simidrottsklubb 2007, 2008, 2009 och 2010.

LASS är en av Linköpings största idrottsföreningar och har verksamhet inom simundervisning, friskvård och tävlingsverksamhet.