Business Region Göteborg

Så avslöjas havens hemligheter

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 10:10 CET

Vi vet fortfarande förvånansvärt lite om hur haven omkring oss egentligen mår. Men nu ökar antalet ekoanalyser av havsmiljön. Ett nytt svenskt-brittiskt kunskapssamarbete har gett nya affärsmöjligheter, fler jobb och internationell uppmärksamhet.

När priset för EUs bästa företagssamarbete delas ut 14 november är Mölnlyckeföretaget Medins en möjlig vinnare.

Medins är nominerade tillsammans med brittiska partnern Seastar Survey. När de slog ihop sina specialiteter hittade de helt nya affärsmöjligheter.

Medins fokuserade tidigare enbart på limnologi - miljöundersökningar och analyser i vattendrag, älvar och sjöar - och är ett väletablerat företag på den svenska marknaden. Våren 2015 kom de i kontakt med företaget Seastar Survey i England, specialiserat på miljöanalyser för havsvatten vid kustområden och offshore.

Kontakten med det brittiska företaget fick Medins med hjälp av det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network, verksamt vid Business Region Göteborg och med kontor över hela Europa.

Företagen insåg snart att de skulle kunna dra nytta av varandras kunskap och kom snabbt igång med ett samarbete.

Eftersom analyser av sötvatten och saltvatten skiljer sig ganska kraftigt åt bidrog kunskapsutbytet till att båda företagen kunde utöka sina respektive marknader.

För Medins innebar det ett ökat tryck av analysuppdrag från länsstyrelser och myndigheter, med en stadigt ökad omsättning på den marina sidan som följd.

– Tack vare samarbetet har vi anställt fler, ökat våra marknadsandelar och även börjat att exportera våra tjänster till andra europeiska länder, berättar Olof Nilsson, vd på Medins.

– Enterprise Europe Networks roll är att öppna dörren till de affärsmöjligheter som finns mellan företag i Europa, säger Maria Lundin, EU-rådgivare för Enterprise Europe Network på Business Region Göteborg.

- Det känns fantastisk att vi genom kunskap och kontakter har kunnat bidra till ett långvarigt samarbete som redan gett ringar på vattnet i form av nya exportmöjligheter, nyanställningar och, inte minst, en nominering för bästa partnerskap i Enterprise Europe Network Awards 2016.

Film: Så undersöks havets ekosystem.

Kontakta EU-rådgivare Maria Lundin för mer information: maria.lundin@businessregion.se, 031-367 61 17. 

Fakta:

Enterprise Europe Network är världens största europeiska affärsnätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket kan hjälpa till med finansieringsfrågor, att hitta internationella affärspartners eller med innovationscoachning. Det representeras av drygt 600 värdorganisationer i ett 60-tal länder och över 3 000 medarbetare världen arbetar i nätverket. Tillväxtverket är nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten i Sverige.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.