Luftfartsverket, LFV

Så betygsätts flyget

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:59 CET

Flyget får bra betyg i tillgänglighet av funktionshindrade. Årets undersökning har precis blivit klar och här ser du resultatet.
Den personliga servicen får MVG, men områden som går att förbättra är informationen såväl på flygplatsen som på flygplanet.

För andra året genomför LFV en undersökning tillsammans med de andra trafikverken för att se hur tillgängligt transportsystemet är för dem som har ett funktionshinder. Nu kan årets resultat presenteras, vilket visar att flyget alltjämnt är väl anpassat för funktionshindrade.
- Det är roligt att se att den personliga assistens som flyget erbjuder verkligen uppskattas, säger Anne Dahlborn på Luftfart och Samhälle, som arbetat med undersökningen. Men visst finns det saker som bör förbättras. Ombord- och avstigning är t ex fortfarande ett problem för rörelsehindrade.
- Information på flygplanet och flygplatsen är en punkt som vi kommer att lägga mycket arbete på framöver, menar Henrik Lundberg, även han på Luftfart och Samhälle. Även om fler än hälften är nöjda med informationen, finns det mycket vi kan göra bättre. En förbättring som vi redan gjort är den resehandbok som finns på vår hemsida. Den hjälper en funktionshindrad resenär att planera sin resa på ett bättre sätt.
En nyhet för i år är att man tillfört en s k kontrollgrupp i undersökningen. Den består av resenärer utan funktionshinder. På det viset syns skillnaden mellan dem och funktionshindrades behov och erfarenheter tydligt.
- Skillnaderna var faktiskt större än vi väntat, säger Henrik Lundberg. Nu kommer vi att arbeta för att de ska utjämnas.
Längre fram kommer en jämförelse mellan de olika trafikslagens tillgänglighet att presenteras.