Falkenbergs kommun

Så bidrar Falkenbergs kommun i arbetet med den försvunne pojken

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2018 10:04 CET

Falkenbergs kommun bidrar i arbetet med att söka efter den 12-åriga pojken på flera olika sätt. Samtidigt har kommunens skolor ökat beredskapen för att möta oro bland barn och elever.

Sökandet efter den 12-åriga pojken fortsätter. Barn- och utbildningsförvaltningen har särskilt fokus på att stötta barn och elever och möta den oro som kan uppstå.

- Vi känner alla med eleven, dennes familj och vänner. Det är många som känner oro men också hopp. Vi vet att händelser som denna kan väcka många tankar och funderingar hos barn och elever som går i våra förskolor och skolor. Därför är lärare, pedagoger och övriga medarbetare som möter barnen och eleverna extra uppmärksamma på elever som känner oro. Vår barn- och elevhälsa har också ökad beredskap för att fånga upp tankar och frågor som kan väckas. Vi kommer att göra vårt bästa för att möta de barn och elever som behöver stöd, säger Stigert Pettersson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun.

Stort engagemang bland medarbetare

- Flera enskilda medarbetare har också önskat delta i eftersökandet istället för att genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter och det har vi medgett så länge det inte riskerat ordinarie verksamhet, säger Lars Fröding, kommunchef i Falkenbergs kommun.

Några av yrkesgrupperna som är engagerade finns inom skolan och inom socialförvaltningens verksamheter.

- Det finns ett oerhört stort engagemang kring sökandet och det stöttar vi. Därför har jag meddelat våra skolledare att det är okej att låta våra medarbetare delta i sökandet under arbetstid. Allt under förutsättning att vi kan ta hand om våra elever och barn i verksamheterna, säger Stigert Pettersson.

Inom socialförvaltningens hemtjänst har man också en ökad uppmärksamhet.

- Vår verksamhet sträcker sig över stora delar av kommunen och vi uppmanar nu alla som arbetar inom hemtjänst, eller på annat sätt är ute i tjänsten, att vara extra uppmärksamma när de är ute på vägarna, säger Johan Klingborg, chef för socialförvaltningen.

Kommunen är i ständig dialog med polisen

Sedan försvinnandet har Falkenbergs kommun haft en nära dialog med polisen och erbjudit sina tjänster.

- Vi har också genom Räddningstjänsten väst deltagit i samordningen av de eftersökningsresurser där även polis, militär och civila engagerat sig. I likhet med andra fastighetsägare har vi som kommun även sökt igenom våra fastigheter, och det har även det kommunala bostadsbolaget Fabo gjort.

Är du vårdnadshavare och har frågor?

Är du vårdnadshavare, till ett barn som går i en kommunal skola eller förskola, och har frågor som rör ditt barn är du välkommen att ta kontakt med barnets lärare eller förskolepedagog.

Kontaktpersoner

Stigert Pettersson, förvaltningschef, barn- och utbildnigsförvaltningen
Mobil: 072-143 54 76

Lars Fröding, kommunchef, Falkenbergs kommun
Mobil: 070-346 42 48

Falkenberg är en tillväxtkommun med 44 000 invånare. Kommunen ligger på västkusten och är en del av Halland. 

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".