Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Så blir din ekonomi i januari 2012

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 09:53 CET

Vid en jämförelse mellan Institutet för Privatekonomis prognos för hushållens ekonomi januari 2012 och den ekonomiska situationen januari 2011, ser löneökningarna ut att ligga i nivå med prisökningarna. Boräntorna väntas vara högre än för ett år sedan vilket de hushåll som har rörliga bolån eller som behöver omsätta ett bundet bolån märker av.

– Ett hushåll med en miljon kronor i rörligt bolån väntas betala drygt 600 kronor mer i ränta januari 2012, jämfört med januari 2011. Blickar vi tillbaka två år handlar det om drygt 1 600 kronor mer varje månad per miljon kronor lån. Det är klart att de flesta lånetagare känner av den här kostnadsökningen, säger Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för Privatekonomi, Swedbank.

Förbättring för pensionärer och hushåll med bostadsbidrag
Pensionärshushållen får en viss förbättring då inkomst- och tilläggspensionen höjs med 3,5 procent till nästa år, dvs. med mer än vad priserna väntas ha ökat. Det pensionärshushåll som vi följer får en förbättring på 160 kronor i månaden till januari 2012. Det ska dock ställas i relation till den försämring på 800 kronor i månaden som hushållet fick mellan januari 2009 och januari 2011. Garantipensionen höjs med 2,8 procent, vilket också är något mer än vad priserna väntas ha ökat. Dessutom höjs bostadstillägget för pensionärer vilket ytterligare stärker många garantipensionärers ekonomi till 2012.

– Trots att många pensionärer får en något förbättrad ekonomi till 2012 har de långt ifrån hämtat tillbaka den försämring som bromsen i pensionssystemet innebar de två åren dessförinnan, säger Maria Ahrengart.

Hyrorna väntas i genomsnitt öka i nivå med inflationen mellan januari 2011 och januari 2012, dvs. med 2 - 2,5 procent, men med ganska stora variationer mellan olika fastighetsägare. Bostadsbidragen för barnfamiljer och unga vuxna höjs 2012. Studenter får den största förbättringen i kronor räknat. Det beror på att studielånet höjdes med 460 kronor per fyraveckorsperiod den 1 juli 2011, och på höjt bostadsbidrag från och med januari 2012.

– Det är länge sedan vi har kunnat lyfta upp ensamstående föräldern som den som fått en av de största förbättringarna, kommenterar Maria Ahrengart. Men så ser det ut nu och det beror uteslutande på bostadsbidraget.

Se tabellbilagan för siffror på typhushållen.

För ytterligare information:
Maria Ahrengart tfn 08-5859 0252, 076 – 790 1615

www.swedbank.se/privatekonomi                www.swedbank.se/ylvasblogg