Centerpartiet

Så fångar vi upp nyanlända med vårdkompetens

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 16:43 CET

På fredag inleds Centerpartiets kommundagar i Karlstad. Inför det släpper vi nu flera förslag för att förbättra integrationen.

Bland annat vill vi göra det möjligt för nyanlända med vårdutbildning att arbeta som exempelvis vårdbiträden medan de lär sig svenska, till exempel genom att handledas av anställda som talar samma språk.

- Det innebär att man från dag ett lär sig språket och hur den svenska sjukvården fungerar, säger Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson.

Många personer som kommer hit har någon form av vårdutbildning. Samtidigt förväntas behovet av personal att öka inom svensk hälso- och sjukvård generellt. Långa valideringsprocesser för personer från tredje land hindrar dock i dag landsting, kommuner och företag från att möta arbetskraftsbristen.

- Tanken är att vederbörande ska hjälpa till med enkla sysslor som att bädda och städa. Att bara finnas i miljön ger en stor vinst jämfört med att sitta på en asylmottagning, säger Jonsson.

För att snabbt få tag på kvalificerad vårdkompetens föreslår Centerpartiet också att man bör fråga personer om de har någon vårdutbildning under den hälsoundersökning som de flesta asylsökanden genomgår. Så har man framgångsrikt arbetat i exempelvis Kalmar läns landsting.

- Redan när du kommer och söker asyl och Migrationsverket ställer de inledande frågorna om varifrån man kommer, då ska en av frågorna vara om personen har en akademisk utbildning, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.