Konsumentverket

Så får marknadsföring på Internet gå till i Norden

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 11:20 CET

Den gemensamma ståndpunkten omfattar handel och marknadsföring via Internet i de nordiska länderna, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island. Här sammanfattas några viktiga regler och principer som bör eller ska följas av alla som bedriver handel med konsumenter för att uppfylla det gemensamma kravet på god marknadsföringssed.

Ståndpunkten ska ses som ett komplement till den nationella lagstiftningen och den praxis som utvecklats för handel och marknadsföring på internet. Syftet är alltså inte att återge den detaljerade lagstiftning som finns på området.