Folkpartiet

Så får Sverige fler företag för forskningen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:33 CEST

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen 2006-03-31

FoU-rabatt för småföretag, "plattare skatt" och avskaffade
fåmansbolagsregler, enklare och gynnsammare att växa med privat kapital
och mindre krångel för nyföretagande är några recept för att öka
entreprenörernas vilja och förmåga att skapa jobb av innovationer.

- Sveriges stora satsningar på forskning lyfts ofta fram som trumfkort i
debatten om den ökande globala konkurrensen. Men trots de stora utgifterna
för FoU exporterar Sverige mindre högteknologiska produkter än
genomsnittet av industriländerna. Sverige ligger dessutom i botten bland
industriländerna när det gäller nystartade företag. Sverige får alltså
dålig återbäring på satsningarna i form av nya och växande företag,
produktion och arbetstillfällen.

Därför presenterar folkpartiet rapporten ?Mer företag och jobb för
forskningen?. Entreprenören är ofta länken mellan idé och produktion, en
länk som måste stärkas. Därför har vi en rad förslag för att göra det mera
attraktivt att bli entreprenör, säger Karin Pilsäter, folkpartiets
ekonomisk-politiska talesman.

För att Sverige ska få ut fler företag och fler arbetstillfällen av
forskningen föreslår folkpartiet bland annat:

· En generell forskningsrabatt för att stödja satsningar på FoU i små och
medelstora företag. Skatterabatten kan vara utformad som ett
skattereduktion, och inte projektprövas av någon myndighet utan utgå efter
objektiva kriterier.
· Sänkt och på sikt avskaffad särskild beskattning av fåmansbolagsägare,
?plattare skatt? genom avskaffad värnskatt och höjd brytpunkt för statlig
inkomstskatt.
· Underlätta avknoppningar av nya forskningsintensiva företag från större
företag genom att skatten på reavinster skjuts upp om de återinvesteras i
ett nytt företag och att nystartade företag ska slippa betala in
preliminär skatt i förväg under det första året.
_________________________________________________

Rapporten "Mer företag och jobb för forskningen" bifogas som pdf.
_________________________________________________

Karin Pilsäter, ekonomisk-politisk talesman, 0708 - 788 798,
karin.pilsater@riksdagen.se

Niki Westerberg, presschef (fp), 070 - 937 1525

Bild på Karin Pilsäter fri för publicering finns här:
http://riksdagen/folkvald/ledamotr/ledamot/KarinPilsaeter.htm

Besök Karin Pilsäters hemsida:
http://www.folkpartiet.se/pilsater