Ungdomsstyrelsen

SÅ FÅR UNGA JOBB – ÄR LÖSNINGEN COACHNING, MENTORSKAP ELLER NAVIGATORCENTRUM?

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:05 CET

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är den högsta i EU. Det finns olika insatser för att hjälpa människor att få ett arbete. Men vilka fungerar? Och när och hur ska insatserna sättas in? På Ungdomsstyrelsens rikskonferens den 1-2 december i Stockholm kan du lära mer om ungdomar och jobb ur olika vinklar.
Lite kort om de fyra jobbseminarier som det finns att välja bland:

En dörr in – Navigatorcentrum. Navigatorcentrum samordnar myndigheter, näringsliv och föreningsliv för att unga snabbare ska få jobb. Ett Navigatorcentrum bygger på att det ska finnas en speciell plats som ungdomar kan besöka för att uträtta olika ärenden. Det finns vinster med att olika samhällsaktörer samverkar, men regelverken kolliderar ofta med varandra på ett sätt som inte är till fördel för ungdomar.

Att coacha till jobb. Kan jobbcoachning bryta ungas utanförskap? Ungdomsstyrelsens nya rapport om hur kommuner arbetar med unga utanför samt resultat från en enkätundersökning till kommunerna som SKL genomfört presenteras inledningsvis. Sedan blir det en diskussion mellan representanter för Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, SKL och Försäkringskassan.

Med mentorskap för jobb. Om mentorskap som metod för att inspirera, motivera och ge unga invandrarkvinnor kunskap om formella och informella koder i det svenska arbetslivet. Den ideella verksamheten IKF Malmö samarbetar med myndigheter, näringsliv och organisationer för att få unga kvinnor engagerade i samhället, starta företag eller få ett arbete.

Så får unga jobb. Communicare, Basta Yes utbildningen i Södertälje och Kristinehamns kommun visar exempel på hur de arbetar med olika metoder för att slussa in ungdomar i arbetsmarknaden. Aktörerna berättar om vilka tillvägagångssätt, metoder, behov och förhållningssätt som de använder sig av i sitt arbete.

Rikskonferensen äger rum på Folkets hus i Stockholm och hela konferensprogrammet med tider kan du läsa här http://www.ungdomsstyrelsen.se/rikskonferensens-program-2009 Medierna har möjlighet att delta på hela eller delar av konferensen kostnadsfritt.

För mer information kontakta pressekreterare Sofia Johansson på telefon 070-663 39 18 eller via sofia.johansson@ungdomsstyrelsen.se.
Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.