Utbildningsdepartementet

Så får vi en konkurrenskraftig basindustri

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:33 CEST

Tappar svensk basindustri i internationell konkurrenskraft? Flera uppmärksammade företagsnedläggningar och utflyttningar har skett under de senaste åren. Basindustrins lokalisering till Sverige är inte längre lika självklar. I en ny studie till Globaliseringsrådet hävdar Ulf Jakobsson att en fortsatt stark svensk basindustri förutsätter fasta och konkurrensneutrala spelregler för energipolitiken och handeln med utsläppsrätter.

Globaliseringen ställer den svenska basindustrin inför mycket stora utmaningar. De konkurrensfördelar som traditionellt varit industrins styrka, närhet till råvaran och de europeiska marknaderna samt god tillgång till billig energi och en hög kunskapsnivå inom verksamheterna, har tunnats ut på ett mycket påtagligt sätt.

Sveriges främsta konkurrensfördel i de råvarubaserade industrierna finns numera i det humankapital och totala kunnande som byggts upp inom skogs-, järn- och stålindustrin. Hittills har detta varit tillräckligt för att balansera de väsentligt lägre kostnadsnivåer som finns i många konkurrentländer. Men det är inte självklart att detta förhållande går att upprätthålla på sikt. Enligt författaren krävs fasta spelregler som så långt som möjligt är konkurrensneutrala. Politiken bör därför inriktas mot att:
- Skapa en brett förankrad energipolitisk uppgörelse som både garanterar framtida svenska energiinvesteringar och konkurrenskraftiga energipriser.
- Skapa ett system för handel med utsläppsrätter för koldioxid som ger global konkurrensneutralitet. En princip om att uppnå lägsta kostnad för ett givet miljömål bör vara en självklar riktlinje för lagstiftaren.
- Säkerställa att svensk utbildning håller högsta internationella klass. För att konkurrensfördelen inom humankapital ska behållas är det också viktigt att Sverige bibehåller en stark position inom forskningen på området.

För kommentarer och intervjuer kontakta Ulf Jakobsson, adj. professor, Internationella Handelshögskolan i Stockholm.


Kontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35

Ulf Jakobsson
070-564 46 17
ulf.jakobsson@jakab.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Globaliseringsrådet (http://www.regeringen.se/sb/d/8616)