Ahrens Rapid Growth AB

Så får vi Skånes företag att växa

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 14:12 CEST

Någonstans i intervallet 10-60 anställda genomgår nästan alla företag en betydande förändring. Från att ha varit uppbyggda kring vissa tongivande personer, exempelvis grundaren, behöver företaget gå över till en mindre personbaserad styrning om man vill fortsätta att växa och stärka sin konkurrenskraft.

Region Skånes program ”Skånska Snabbväxare” fokuserar på de specifika utmaningar som gäller för mindre företag och den problematik som belyser tillväxt generellt. En utvärdering av programomgångarna 2004-2007, gjord av Högskolan i Kristianstad i november 2007, sammanfattar Skånska snabbväxare med slutsatsen ”Det är vår sammantagna bedömning att programmen har gett betydande effekter för företagen...”Tack vare mycket goda resultat för förra programomgången återkommer nu programmet 2010.

Deltagarna är VD och andra nyckelpersoner i företaget. Företaget ska kunna uppvisa stark organisk tillväxt de senaste tre åren och ha en uttalad vilja att växa mer. Programmet börjar med en analys av det enskilda företaget med hjälp av Tillväxtbarometern, ett verktyg från Ahrens Rapid Growth, som bygger på intervjuer med bland annat ägare, ledningen och representanter för de anställda.

I programmet ingår också sex stycken seminarier med konkreta fallstudier kring tillväxt och personlig coachning till företagsledningen så att de kan omsätta förvärvade kunskaper i konkret handling. Under programmets gång måste företagsledningen göra en handlingsplan med konkreta åtgärder för sina respektive företag, vilken följs upp i slutet av programmet.

”På Näringsliv Skåne bidrar vi med konkreta åtgärder för att skapa en progressiv och uthållig näringslivsutveckling för tillväxt i regionen. Med tanke på de goda resultaten från tidigare år är vi glada att nu kunna erbjuda en ny grupp företag möjligheten att gå igenom Skånska Snabbväxare.” säger Jennika Gill Noltorp, projektledare Region Skåne

”Det här är en enorm chans för skånska tillväxtföretag att få tillgång till ett full-laddat utvecklingsprogram som vi vet ger effekt och bygger på 25 års erfarenhet kring lönsam, uthållig och snabb tillväxt, och allt till en mycket rimlig kostnad.” säger Michael Engström, projektledare Ahrens Rapid Growth.

Programmet kommer att ges 2010 i samarbete med Ahrens Rapid Growth, Almi Företagspartner och Näringsliv Skåne.