Business Region Göteborg

Så finansieras Göteborgsregionens medverkan på Mipim-mässan

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 13:11 CET

Kvällens Uppdrag Granskning handlar om Göteborgsregionens närvaro vid fastighets- och investerarmässan i Cannes. Deltagandet i mässan har projektletts av Business Region Göteborg och finansierats fullt ut av deltagande partners.

Business Region Göteborg, BRG, har som uppgift att skapa hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Ett prioriterat område är att locka hit företag och investerare.

– Kostnaden för årets Mipim-mässa uppgick till 3,3 miljoner kronor och betalades av deltagarna. 80 procent av kostnaden finansierades av näringslivet och resten betalades av tre kommunala bolag, säger Patrik Andersson, vd för BRG.

Mipim betraktas som världens främsta fastighets- och investerarmässa.I år deltog 20 000 personer på mässan i Cannes. I programmet från Uppdrag Granskning berättas om hur BRG håller öppen bar.

– Jag förstår att det sticker i ögonen, men uttrycket öppen bar leder fel, säger Patrik Andersson.

– Begreppet ”open bar” handlar om ett konferenspaket för en lokal i nära anslutning till mässan där vi höll en kick off för våra samarbetspartners och en investerarträff för potentiella investerare. Dessa två arrangemang kostade tillsammans 446 000 kronor och betalades av våra partners. Kostnaden täckte hela konferenspaketet med lokal, teknik, serveringspersonal, mat och dryck i form av öl, vin eller alkoholfria alternativ, säger Patrik Andersson.

BRG:s vd berättar att företaget är uppsökande när det gäller etableringar i Göteborgsregionen.

– Vi kan inte sitta passivt och vänta på att företag etablerar sig i regionen. Då väljer dessa företag andra regioner, vilket gör att vi går miste om etableringar och arbetstillfällen.

– Att arbeta med dessa etableringar tar lång tid och vi är många som tillsammans jobbar för dessa investeringar. Även om Mipim endast är en del i vårt arbete, så konstaterar jag att utfallet har varit positivt. De fyra senaste Mipim-mässorna har lett till sju företagsetableringar i Göteborgsregionen och i ytterligare fem fall pågår förhandling.

– Så sent som idag presenterades den sjunde stora etableringen i form av en Life Science-satsning som kommer att äga rum i anslutning till Sahlgrenska, avslutar Patrik Andersson.

För mer information:
Patrik Andersson
Vd Business Region Göteborg
Tel: 0705-85 48 81

 


Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.