Vägverket

Så fördelas vägpengarna i västra Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:50 CET

2004 kommer att innebära en fortsatt satsning på mötesfri landsväg i Värmland, Västra Götaland och Halland. Cirka 50 kilometer mötesfri landsväg kommer att färdigställas i regionen, däribland E18 på sträckan Grums-Björkås, E20 mellan Hassle och Lyrestad samt väg 41 mellan Varberg och Derome.

– Våra djupstudier visar att antalet mötesolyckor med dödlig utgång har minskat kraftigt och det är ett tecken på hur effektiva de mötesseparerade vägarna är ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är sannolikt en av förklaringarna till att antalet omkomna i trafiken har sjunkit i Västsverige. Hittills i år har 100 personer omkommit i vår region, vilket är 32 färre än under motsvarande period förra året, säger vägdirektör Per-Erik Winberg.

När det gäller förstärkning av vägar och broar samt tjälsäkring är pengatilldelningen 2004 i nivå med vad som föreslås i den nationella långtidsplanen.

– Det är glädjande att vi kan satsa på en förbättrad bärighet under 2004. Vi har haft tät dialog med näringsliv och organisationer för att i samråd identifiera vilka vägar som har de största behoven, säger Per-Erik Winberg.

Det finns en plan för bärighetsåtgärder, som sträcker sig 12 år framåt i tiden. För 2004 avsätts 229 miljoner kronor, varav mer än en tredjedel ska användas i Värmland.

Vägverket Region Väst omsluter cirka 4,6 miljarder kronor under 2004. Den största delen – cirka två miljarder – utgörs av investeringar, varav de flesta stora objekt redan är igång. Bland de nystarter som planeras märks

i Halland förbifart Skogaby (väg 117), en ombyggnad av Tångakrysset (vägarna 154 och 767) och en ny vägsträckning väster om Veddige, där väg 850 får ny anslutning till väg 41 söder om samhället.


i Västra Götaland E6-etappen mellan Saltkällan och Håby vilket innebär ett fullbordande av etappen Torp-Håby, mittseparering längs väg 27 mellan Aplared och Kila, ombyggnad av det olycksdrabbade Kilakorset samt mittseparering av väg 26 mellan Skövde och Mariestad.


i Värmland ny väg mellan Rämmen och gränsen mot Dalarna (väg 26) samt att arbetena inleds på en mittseparering av väg 61 mellan Ilanda och Fagerås.
De större objekt som blir klara att tas i bruk under 2004 är väg 44 på sträckan Råsseröd-Väne Ryr, E6 mellan Gäddeknippeln (Torp) och Kallsås samt system för vägtrafikledning och variabla hastighetsbegränsningar i Tingstadstunneln i Göteborg och på E6/E20 mellan Åbro och Kallebäck. Vid Uddevallabron tas utrustning i bruk för att leda om eller stoppa trafiken vid svåra väderförhållanden.

Drift och underhåll av vägnätet svarar för cirka 1,5 miljarder kronor av budgeten i Vägverket Region Väst. Denna budget blir 140 miljoner kronor större än 2003.

– Det är naturligtvis positivt att resurserna ökar något på det här området. Men trots ökningen räcker inte resurserna för att vi ska kunna ta igen befintlig eftersläpning på vägnätet, konstaterar Per-Erik Winberg.

Inför kommande år planeras bullerdämpande åtgärder som berör cirka 2000 boende. I Göteborg genomförs ytterligare så kallade trimningsåtgärder, det vill säga mindre insatser för att förbättra framkomligheten i det befintliga vägnätet.

– En annan betydelsefull del av vårt arbete är att påverka medborgare och näringsliv. Inriktningen är högre trafiksäkerhet och mer miljöanpassade resor och transporter, säger Per-Erik Winberg.

För mer information vänligen kontakta:
Ekonomichef Per Lindholm, Vägverket Region Väst 031-63 50 30, 070-209 51 55

Region Väst