Carema Sjukvård AB

Så förebygger Carema Hjärnhälsan i Stockholm suicid

Pressmeddelande   •  Dec 19, 2011 07:04 CET

Pressmeddelande 2011-12-19

Alla medarbetare inom Carema Psykiatri vid samtliga enheter i Sverige har nu genomgått en utbildning i att bedöma risker för och förebygga att patienter försöker ta sitt liv. Utbildningen har genomförts i samarbete med Karolinska Institutet och innefattar även de 120 medarbetarna inom Carema Hjärnhälsans fem mottagningar i Stockholms län, i Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö.

Stockholms Läns Landsting och anhörigföreningen SPES har båda lanserat en nollvision för självmord, liknande den som finns för trafikoffer. Utifrån det regionala vårdprogrammet för suicidnära patienter inom SLL har Carema Psykiatri utvecklat ett eget lokalt vårdprogram med checklista, tydliga instruktioner för hur man gör en suicidbedömning, vad den ska innehålla och rutiner då man bedömer att det finns risk att patienten tar sitt liv.

- Varje kontakt med oss innebär en suicidbedömning, på kort och lång sikt. Programmet innehåller även strategi och rutiner för uppföljning efter ett suicidförsök. Suicidbedömning och ett öppet samtal om detta ska vara rutin vid varje depressionsbehandling. Snabbt och effektivt omhändertagande och tidiga behandlingsinsatser - psykoterapi, omvårdnad, socialt stöd och läkemedelsbehandling - är bästa sättet att förebygga, säger Johan Jansson, psykiater och medicinsk chef inom Carema Psykiatri.

Fakta är att omkring 1500 människor i Sverige tar sitt liv varje år – det kan jämföras med antalet döda i trafiken som uppgår till ca 450 per år. Av dem som tar sitt liv har minst 90 procent en psykisk sjukdom.

- Carema Psykiatri anser att psykiska sjukdomar kan förebyggas, lindras och i många fall botas. Det är utgångspunkten för vårt förebyggande arbete. Kortfattat sker arbetet i tre steg – identifiera, behandla och följa upp, det vill säga finnas till hands, inte släppa taget, förklarar Johan Jansson.

Särkskild vikt läggspåföljande grupper: patienter med svår ångest och sömnstörning, ensamstående med bristande socialt kontaktnät, samtidigt missbruk, nydebuterad svår sjukdom hos unga vuxna, till exempel bipolär sjukdom, samt nyligen utskrivna från psykiatrisk slutenvård.

- Dessutom erbjuder vi naturligtvis stöd till anhöriga och barn till våra patienter. De flesta av våra mottagningar har särskilda anhörig- och barnombud utsedda, säger Johan Jansson.

För mer information, kontakta: Ulla Tansen, sektorchef, telefon 0709-595040, Carema Psykiatri.

Carema Sjukvård AB är ett av Nordens ledande sjukvårdsföretag med verksamhet inom specialistvård, primärvård och psykiatri i hela Sverige Carema Sjukvård ingår tillsammans med systerföretagen Carema Care och Mehiläinen i Ambea AB.