Fondbolagens förening

Så fondsparande hushållen under rekordåret 2009

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 13:40 CET

Fondförmögenheten ökade kraftigt under 2009 och är nu tillbaka på nivåerna som var före finanskrisen. För första gången på flera år var hushållens nettosparande direkt i fonder positivt. Det visar Fondbolagens förenings årsrapport.

 

Fondbolagens förenings månadsstatistik har tidigare visat det totala sparandet för varje enskild månad under 2009. Nu kan vi även visa hur fondsparandet var fördelat mellan olika kategorier till exempel hushållens sparande direkt i fonder respektive sparande till pension samt företagens fondsparande.

Läs pressmeddelandet med grafer i pdf-filen nedan.

 

Nettosparandet 2009

Av det totala nettosparandet på 124 miljarder kronor stod hushållen för ca 80 miljarder. Av dessa 80 miljarder gick 29 miljarder till premiepensionen. Avvikelsen jämfört med Fondbolagens förenings månadsstatistik beror främst på att månadsstatistiken har en något bättre täckning än kvartalsstatistiken.

För första gången sedan 2005 var även hushållens sparande direkt i fonder positivt och uppgick till 17 miljarder. Dessutom sparar hushållen via posten Fondförsäkring, där bland annat kapitalförsäkring ingår, och Svenska företag, där visst sparande via fondtorg ingår.

 

Nettosparandet 2000-2009

Att nettosparandet var högt under 2009 framgår av nedanstående tabell. Man kan också konstatera att hushållens direktsparande i fonder är tillbaka på nivåer som inte setts sedan 2004. Låga räntor samt den goda börsutvecklingen, särskilt i kontrast mot 2008 års utveckling, var två faktorer som bidrog till det ökade intresset att spara i fonder.

 

Fondförmögenhetens utveckling

Fondförmögenheten har ökat kraftigt under 2009 och är nu i stort sett tillbaka på de nivåer den befann sig på innan finanskrisen.

 

Fondförmögenheten uppgick till 1 659 miljarder vid slutet av år 2009, vilket innebar en uppgång under året med 424 miljarder kronor jämfört med föregående år. Nettosparandet bidrog med 124 miljarder av uppgången medan den positiva börsutvecklingen stod för den största delen, 300 miljarder kronor.

Du hittar hela årsrapporten med utförligare statistik samt förklaringar till vad som ingår i de olika posterna på www.fondbolagen.se.

Direktlänk till statistiken.

 

Vid frågor, kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker

Fondbolagens förening

 

08-506 988 03

0733-12 55 77

 

Undersökningens omfattning

Uppgifterna samlas in kvartalsvis och omfattar investeringsfonder som marknadsförs och säljs i Sverige av medlemmar i Fondbolagens Förening oavsett var fonderna är registrerade. För premiepensionen ingår även fonder från fondbolag som inte är medlemmar. Uppgifterna redovisar utvecklingen per kvartal, nettosparandet redovisas exklusive återinvesterad utdelning och uppdelningen sker på fondtyp och (spar)kategori. För mer information om undersökningen se www.fondbolagen.se

 

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder