Luftfartsverket, LFV

Så fungerar de nya passen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:47 CEST

Den 1 oktober införde Sverige nya pass med biometrisk information, för ökad säkerhet. I Sverige har man valt att använda ansiktsform som biometrisk information.

Passfotot digitaliseras och ansiktsmåtten lagras i ett chip i passet. Vid en passkontroll kan passinnehavaren fotograferas och passfotot i datachipet användas för att jämföra ansiktena. På detta vis kan man säkra att personen på passfotot och den som använder passet är samma person.

Fakta om nya passet:
Passfotot tas på passexpeditionen i samband med ansökan.
Det nya passet kostar 400 kronor inklusive foto och gäller i fem år.
Pass utfärdade före den 1 oktober 2005 kan användas hela sin giltighetstid och behöver inte bytas ut i förväg.
Den 1 oktober förbättras passexpeditionernas öppettider, samtidigt som antalet passexpeditioner minskas till ungefär 100.

Läs mer om de nya passen i Schengen och pass.
http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____38206.aspx


Läs mer

Nytt id-kort ersätter pass vid resor inom Schengen
Samtidigt som de nya passen infördes, den 1 oktober 2005, introducerade Sverige ett nytt, nationellt id-kort som ersätter passet vid resor inom Schengen.

Läs mer om det nya id-kortet.
http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____38022.aspx#idkort