Insplanet AB

Så gäller dina försäkringar i snöstormen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 11:32 CET

Tusentals svenskar riskerar att drabbas av trafikproblem, stormskador och strömavbrott i ovädret som drar in över Sverige och väntas ge stora snömängder och svåra vindar. SMHI har utfärdat varningar för hela landet, värst i norr. Hemförsäkringen, bilförsäkringen och villaförsäkringen kan ersätta en del men inte alla skador. Insplanet förklarar hur försäkringarna gäller och om förebyggande åtgärder.

"Att följa råden om att låta bilen stå kvar hemma och i möjlig mån hålla sig inomhus är naturligtvis ett bra sätt att minimera olycksriskerna. Men det är inte alltid det räcker. Bor man i hus eller måste resa någonstans trots vädret, finns det en del saker att tänka på och göra för att undvika skador så gott det går." säger Erik Lif, informationschef på Insplanet.

Så gäller dina försäkringar:

· Snötryck. Försäkringen gäller om taket bryter samman på grund av snötryck. Altan- och balkongtak är oftast undantaget ur försäkringen. Du har även skyldighet att röja snö så att det inte blir kvarliggande, snötrycksförsäkringen är mest avsedd för plötsliga kraftiga snöfall där man inte hinner röja undan.

· Bilar och andra fordon. Har du en halv- eller helförsäkring så ingår räddning, det vill säga hjälp på plats med att bärga din bil om du kört av eller krockat. I ett stort oväder är dock bärgarna ofta upptagna, eller så kommer de helt enkelt inte fram till där just du står. Det kan påverka även dig som har assistansskydd, som i normalfallet ska ge dig snabb hjälp på plats men under svårt oväder kanske inte kan komma fram.

· Byggnader och lösa saker. Om huset eller din lösa egendom skadas av storm i meteorologisk mening, alltså med en vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villa/hemförsäkringen. Är vindstyrkan mindre men du får vindskador ändå, är det alltså inte säkert att försäkringen gäller. Skador på puts och skorstensbeklädnad ersätts ofta bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

· Mat och dryck i hemmet. Om det du har i kyl och frys blir förstört på grund av strömavbrott kan du ofta få ersättning från hemförsäkringen. Ring ditt försäkringsbolag innan du kastar förstörda varor, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet av de förstörda varorna. I hus man inte vistas i permanent bör man hålla minst underhållsvärme, för att minska risken för frysta rör och andra problem.

· Försening vid resa. Om du missar en resa eller blir försenad på grund av dåligt väder och inställda kommunikationer finns det viss möjlighet att få ersättning från hemförsäkringens reseskydd, eller kontokortsreseskyddet. Det är inte alltid det ingår i hemförsäkringens grundläggande reseskydd dock. Man måste ibland teckna resetillägg till hemförsäkringen för att få ersättning vid försening.

För mer information kontakta:  Erik Lif, informationschef Insplanet. Tel 08 51 000 062 eller 0704 386828. erik.lif@insplanet.comOm Insplanet

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2008 förmedlade Insplanet 74 000 försäkringar med en premievolym på 243 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227

Grevgatan 34  Box 26 000  100 41 Stockholm

Tel: 08-51 000 000

Fax: 08-660 14 38

www.insplanet.com