Trygghetsstiftelsen

Så gick det för Försäkringskassans uppsagda

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 15:00 CEST

Under 2007 och början av 2008 genomförde Försäkringskassan omfattande förändringar och besparingar i verksamheten. Många blev av med jobbet genom uppsägningar, pensionslösningar eller frivillig avgång.

Trygghetsstiftelsen var tidigt ute och informerade arbetsgivare, fack och anställda om trygghetsavtalet. De uppsagda som omfattas av trygghetsavtalet har fått individuell handledning av Trygghetsstiftelsens konsulenter samt erbjudits att delta i stiftelsens programverksamhet. Målet är att man snabbt ska hitta ett nytt jobb.

Mellan 1 januari 2007 och 13 augusti 2008 anmäldes 1054 personer från Försäkringskassan till Trygghetsstiftelsen. Stiftelsen har tittat närmare på hur det har gått för dessa:

  • 80 procent av dem som anmäldes till stiftelsen är kvinnor
  • 34 procent är 55 år eller äldre
  • Av dem vars uppsägningstid gått ut har 47 procent fått nytt jobb eller startat eget. Ytterligare 12 procent har löst sin situation på annat sätt, till exempel genom praktik eller att påbörja en utbildning. 9 procent hade fått någon form av pensionslösning och 21 procent var öppet arbetslösa.
  • Av dem som fick nytt jobb gick de flesta till en statlig anställning
  • De som tillhör åldersgruppen 55-60 år blev i större utsträckning arbetslösa
  • I jämförelse med uppsagda från andra myndigheter har ovanligt många deltagit i Trygghetsstiftelsens program Ny start, Min kompetens, Nytt jobb och Nytt företag.

- Vi ville undersöka om utfallet blev annorlunda jämfört med statligt uppsagda i stort, där det är jämnare könsfördelning och något lägre medelålder, berättar Claes Johansson, chefskonsulent på Trygghetsstiftelsen. Vi kan glädjande konstatera att det för våra kunder från Försäkringskassan går ungefär som det brukar gå för
statligt anställda, det vill säga att närmare 80 procent har hittat en lösning när anställningen upphör.

Mer information:
Claes Johansson, chefskonsulent Trygghetsstiftelsen, 08-613 14 34, 070-575 47 66
claes.johansson@tsn.se
www.tsn.se

Trygghetsstiftelsens arbete bygger på trygghetsavtalet för statsanställda. Vi vägleder arbetsplatsen i omställningsarbetet och ger individuellt stöd till övertaliga med målsättningen att ingen ska bli arbetslös. Verksamheten finansieras av arbetsgivarna som betalar en procentuell andel av lönesumman, som de centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO har kommit överens om. Stiftelsens styrelse består av tre representanter från arbetsgivarsidan och tre från de tre största fackliga huvudorganisationerna. Ordförande är Göran Ekström, generaldirektör vid Arbetsgivarverket. Mer information finns på www.tsn.se