Skatteverket

Så här granskas kontrolluppgifterna från arbetsgivarna

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 11:25 CET


Nu berättar Skatteverket för första gången detaljerat om några av de avstämningar som görs mellan företagens skattedeklarationer och de kontrolluppgifter som skickas till Skatteverket i januari. På så sätt kan arbetsgivare se om de kommer att fastna i kontrollerna innan de lämnar in kontrolluppgifterna.
Skatteverket tar årligen emot över 80 miljoner kontrolluppgifter. Ungefär 17 miljoner av dem kommer från arbetsgivare och avser lön, pensioner och annat.

- Syftet med att berätta det här är att underlätta för arbetsgivare att redan i förväg kunna se om de kommer att träffas av kontrollen. På det här sättet slipper arbetsgivarna en hel del onödiga frågor från oss, säger Henrik Lund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De felaktigheter som Skatteverket ser är till största del oavsiktliga. Det handlar bland annat om felräkningar och dubbelredovisning.

- Kontrolluppgifterna är inte bara viktiga för arbetsgivare utan också för privatpersoner. En felaktig kontrolluppgift kan i värsta fall leda till att en anställd inte får rätt pension eller inte automatiskt får avdrag för den skatt som arbetsgivaren betalt in, fortsätter Henrik Lund.

Skatteverket kontrollerar att lön, förmån och avdragen skatt i skattedeklarationerna stämmer med lön, förmån och avdragen skatt enligt kontrolluppgifterna. Finns det skillnader mellan lämnade uppgifter riskerar arbetsgivaren att fastna i Skatteverkets kontroller. På Skatteverkets hemsida beskrivs mer exakt hur dessa kontroller görs.

Länk till mer information om vad Skatteverket kontrollerar i kontrolluppgifterna:
http://skatteverket.se/4.233f91f71260075abe880004826.html

Kontakt:
Henrik Lund, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-574 84 81

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60
Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se