Svenska Ödemförbundet

Så här kan en lymfödemiker se ut

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 13:49 CET

Lördagen den 24 mars anordnar SÖF en heldagskonferens för sina medlemmar. Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm. Dr. Franz-Joseph Schingale föreläser om diagnos och komplikationer för lymf-, lipö- och lymfovenöst ödem och delger sina erfarenheter från kliniken Lympho-Opt i Tyskland, där kliniken visar på mycket goda behandlingsresultat.

Lymfödem är en kronisk, progredierande svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet. Bilden visar hur det kan se ut i extremfallet.

Lyckligtvis så är de flesta lymfödem inte lika stora och iögonfallande. Men även ett mindre lymfödem skapar problem för den som drabbas, både fysiskt och psykiskt. Smärta, svårt att få passande kläder, risk för följdsjukdomar t ex rosfeber och även skamkänsla över den svullna kroppsdelen.

Lymfödem kan dock hållas i schack genom en tidig diagnos samt vård och behandlingar som är individuellt anpassade för patienten. Dessutom kan patienten själv göra mycket för att förbättra ödemet. Tyvärr är sjukdomen mycket okänd bland beslutsfattare och inom vården. Det är svårt att få diagnos och behandling.

Utöver Dr Schingales föreläsning berättar tre lymfödemiker om sina erfarenheter och hur svårt det kan vara att få diagnos och vård, men även positiva erfarenheter när vården fungerar. På eftermiddagen arrangeras Workshops där lymfödemiker får lära sig egenbehandling och hur man själv  eller/och med hjälp av närstående kan lägga lymftejpning för reducering av svullnad. En föreläsning om ”kost som stärker” och en session Medicinsk Yoga avslutar programmet.

Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet:
Dr. Schingale har under lång tid kunnat visa på goda resultat på sin klinik i Tyskland, där individanpassad behandling ges bestående av bandagering, kompression, manuellt lymfdränage, hudvård, lymfskola, motivation och lymfgymnastik/Qigong, stavgång och träning, kost och med ett antal tilläggshjälpmedel som laser, flowave, infraröd bastu, Lympha-press etc. Dr. Schingale har lång erfarenhet av diagnosticering och behandling av lipödem, lymfödem och lymfovenösa ödem, säger Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet.

Sverige saknar kunskap i sjukvården om såväl lipödem som lymfödem och lymfovenösa ödem. I kursplanerna till sjuksköterska, med.kand, sjukgymnast och arbetsterapeut saknas moduler om lymfsystemets sjukdomar och komplikationer.

Programmet på Lymfödemkonferensen visar på behovet av kunskap inom sjukvården i Sverige och av behovet av tidig diagnos och individanpassad behandling oavett orsak och bostadsort. Kunskapen om lymfsystemets sjukdomar och komplikationer skulle leda till ekonomiska vinster för samhället och till ökad livskvalitet för patienterna. Medicinsk Yoga har visat goda resultat för ett flertal sjukdomstillstånd och  nu testar vi lymfödemiker det.

Programmet finns på www.svenskaodemforbundet.se

Mera information lämnas av:

Margareta Haag, Svenska Ödemförbundets ordförande,
Tel: 070-497 49 09
eller
Karin Hendahl, samordningsansvarig för Lymfödemkonferensen
Tel: 070-626 09 01