Modebutikerna

Så här ska vi se till att de enskilda oberoende modebutikerna finns kvar på lång sikt!!

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2013 13:52 CEST

Pressmeddelande

Genom att kunna fatta snabba ekonomiska beslut kommer de enskilda oberoende modebutikerna finns kvar på lång sikt!!

Branschorganisationen MODEBUTIKERNA arrangerar i samarbete med FORTNOX en rejäl utbildningssatsning inom företagsekonomi mot små och medelstora modebutiker.

”Ditt företags ekonomi” som vi har valt att kalla utbildningen kommer att fokusera på att ge deltagarna en större förståelse och insikt i sitt företags ekonomi, bl.a. i hur de ibland dagliga små besluten påverkar resultatet, vårt mål är att se till att de oberoende detaljhandelsföretagen finns kvar på lång sikt och är ekonomisk välmående företag.

Deltagarna kommer inte att arbeta med ”teoretisk slöjd” utan kommer under utbildningen att arbeta med sina egna företag, vi kommer varva teori och praktik. Deltagarna kommer lära sig hantera och förstå grundläggande företagsekonomi, ta ut rapporter och analysera dem, för att därmed kunna genomföra de förändringar och åtgärder som behövs.

Utbildningen startar den 23 oktober och kommer att genomföras under sammanlagt 5 lärarledda heldagar.

Utbildningens kommer att hållas i MODEBUTIKERNAS egna lokaler på Kungsholmen, i Stockholm.

-  Att vi genomför en så pass stor satsning beror på att vi ser ett stort behov av att dra vårt strå till stacken i att höja kunskapsnivån och medvetandegraden och hur konstigt det än låter intresset för ekonomin i det egna företaget. Våra oberoende detaljhandlare är duktiga, men konkurrensen är knivskarp, och det jag tror vi gör bäst är att utbilda våra butiksägare i att ta snabba ekonomiska beslut.  Vi har oerhört duktiga och driftiga butiksägare redan idag men detta kommer att ge ytterligare stämpel på professionalism i branschen, säger Jeanette Georgii-Gustafson, Vd MODEBUTIKERNA.

Kontakt; Jeanette Georgii Gustafson 0736-533 260


Branschorganisationen MODEBUTIKERNA förenklar och förbättrar tillvaron för alla företagare som driver modebutiker.