Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Så här skyddar du dig mot dieselstölder

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:00 CET

Under 2010 så stals det uppskattningsvis 1 700 000 liter diesel i sydvästra Sverige och detta till ett marknadsvärde av uppskattningsvis 22 100 000 kronor. Det visar en sammanställning som Polisen i Västra Götaland har genomfört. Problemen är omfattande även i norra Sverige, men det finns sätt att skydda sig.

För lantbrukare och åkeriägare i södra Sverige har dieselstölder länge varit ett problem. Detsamma gäller norra Sverige där problemet har eskalerat de senaste åren och där även skogsentreprenörer blivit av med omfattande kvantiteter.

-Svenska Stöldskyddsföreningen arbetar för att förebygga brott och det finns en rad åtgärder att ta till för att minska risken för dieselstölder, säger Lotta Mauritzson på Svenska Stöldskyddsföreningen. Det handlar i stor utsträckning om att försvåra för tjuven och ha ett bra nätverk där man tillsammans har uppmärksamhet på vad som händer i närområdet.

Stölderna begås antingen av enskilda personer eller mindre grupperingar, men det finns också ligor som arbetar organiserat. Att stölderna ökar beror bland annat på att dieselpriset gått upp, menar Ulf Sandström, vd på SMF Skogsmaskinentreprenörerna.

-Vi inom Skogsentreprenörerna har under flera år haft problem med dieselstölder och tyvärr kommer de aldrig att kunna undvikas helt och hållet. Men för den enskilde handlar det om att arbeta förebyggande, vara medveten om att detta är en ökande verksamhet och att ta reda på vad man kan göra för att skydda sin egendom, säger Ulf Sandström.

I ett samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen arbetar SMF Skogsentreprenörerna med larmkedjor för att få fler att bli uppmärksamma och för att tipsa varandra. Informationen i larmkedjan går även till polisen.

-Vi rekommenderar också att man använder infärgning av dieseln som gör den blå och därmed mindre attraktiv att köpa i nästa led eftersom det syns att den är stulen, vilket försvårar för tjuven, säger Ulf Sandström.


För mer information, kontakta:
Lotta Mauritzson, Svenska Stöldskyddsföreningen, 08-783 74 56, Lotta.Mauritzson@stoldskyddsforeningen.se

Ulf Sandström, SMF Skogsentreprenörerna, telefon: 070-608 42 31,
ulf.sandstrom@skogsentreprenad.nu


Tips för att minska dieselstölder
- Placera tanken så skyddad som möjligt både från direkta angrepp och direkt insyn.

- Lås tanken med godkända lås och mobila tankar bör förankras i sin helhet.

- Försvåra för tjuven att komma nära tanken, om möjligt med grind eller bom.

- Installera slangningsskydd till tanken eller fordonet.

- Komplettera gärna det fysiska skyddet med larm och kameraövervakning. Larm är avskräckande och kan idag användas tillsammans med övervakningskameror.

- Tillsätt färgtillsats i tanken som underlättar spårning av dieseln och gör den svårare att sälja vidare.

- Var aktiv och försök upprätthålla kontakt med andra företagare i närområdet. Det kan ge viktiga tips och ökar uppmärksamheten.

Källa: Svenska Stöldskyddsföreningen

Svenska stöldskyddsföreningen är en ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen. Vår mission är att öka tryggheten i samhället.

www.stoldskyddsforeningen.se