Rikspolisstyrelsen

Så hanterar polisen frågan om utländska bärplockare i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 10:30 CEST

Polisen har fått ett flertal anmälningar om missförhållanden i samband med att utländska bärplockare vistas i länet och plockar bär. Med detta pressmeddelande vill polisen förtydliga hur frågan hanteras, samt tala om vad som gäller.

Allemansrätten säger att det är fritt att vistas i skog och mark i Sverige, så länge som man inte inkräktar på annans tomt eller stör och skräpar ner. Det är även tillåtet att plocka bär på annans mark inom ramen för allemansrätten. Denna rätt gäller såväl svenska medborgare som personer från annat land.

Personer från länder inom schengen har rätt att vistas i Sverige utan visum. Personer från annat land – till exempel Vitryssland – som turistar i Sverige ska ha så kallat turistvisum som gäller i tre månader.

Följande gäller
Skatteverket har slagit fast att följande gäller för bärplockare. Alla har rätt att plocka och sälja bär till ett värde av 15.000 kronor utan att betala skatt. Om en bäruppköpare hjälper till med resan till Sverige och ordnar boende för de utländska bärplockarna, anser Skatteverket att bäruppköparna är uppdragsgivare och ska därmed betala arbetsgivaravgift.

Frågan om ett anställningsförhållande råder mellan bärplockarna och bäruppköparna är en fråga för skattemyndigheterna, migrationsverket och polisen. Föreligger ett anställningsförhållande för en medborgare utom schengen fordras arbetstillstånd. Har personen inget arbetstillstånd kan migrationsverket häva viseringen och polisen avvisa den utländske medborgaren

När det gäller boendet i exempelvis den gamla skolan i Gyljen utanför Överkalix, hävdar ägarna av skolan att de som bor där är vänner som är inbjudna till orten. Då gäller inga speciella regler om krav på boendestandard. Så är dock fallet om det skulle visa sig att man hyr ut rum, liknande ett hotell eller vandrarhem.

Kommunen kontrollerar
Då gäller speciella regler om exempelvis brandtillsyn som ska kontrolleras av kommunen. Även där gäller att de affärsmässiga villkoren med skatteinbetalning och liknande ska regleras mellan skattemyndigheterna och bärföretagen. Det är alltså inte primärt en polisiär fråga.

- Vi följer frågan mycket noggrant från polisens sida. Vårt arbete sker i nära samarbete med de berörda kommunerna och med skattemyndigheterna, säger Öystein Kärneskog, chef för rättsenheten vid Norrbottenspolisen.

- Så länge som det inte finns några konkreta brottsmisstankar kring bärplockarna finns det ingenting som polisen kan göra, mer än att följa utvecklingen och se till att allt går rätt till, säger Öystein Kärneskog.

Ytterligare information lämnas av Öystein Kärneskog, chef rättsenheten, tel 0920 – 29 51 30 eller informationsdirektör Roger Jönsson, 070 – 699 39 86.