Egrannar

Så kan brf-föreningen slippa stökiga Airbnb-uthyrningar i jul

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 08:09 CET

Antalet uthyrningar via tjänster som Airbnb ökar starkt i Sverige. Överlägset flest uthyrningar sker i Stockholm. Men många bostadsrättsföreningar vet inte hur de ska hantera fenomenet.

Här ger Lars Wallgren på Egrannar sina råd för hur stök och missnöje bland grannar bäst undviks i jul.

I Sverige finns det omkring 11 000 boenden på Airbnb – en ökning med 89 procent från förra året.

Airbnb hjälpte 17 miljoner gäster att hitta boende över hela världen i somras, men det inkom färre än 300 samtal till avdelningen som arbetar med frågor som rör tillit och säkerhet, berättar Aja Guldhammer, Nordenchef för Airbnb, i en artikel i SvD. Hennes förklaring till att Airbnb har växt så mycket är respekt och vänlighet.

Men alla har inte enbart goda erfarenheter av korttidsuthyrningarna. I en del bostadsrättsföreningar bubblar det under ytan, enligt en undersökning av Egrannar. Några kommentarer från styrelseledamöter i enkäten:

”Klagomål från grannar, rökning på vädringsbalkoner, tvättning i gemensam tvättstuga på andras bokade tider.”

”Störningar i form av fester, mycket mer spring i trappor samt folk som inte tar upp efter sina hundar på gården.”

En del av friktionen i samband med korttidsuthyrning beror på att ordnings- och trivselregler inte alltid följs av personer som hyr på kort tid. Det kan handla om hög musik, rökning i gemensamma utrymmen, nedskräpning, dålig sopsortering och att man inte bokar tvättstugan innan man använder den. En del av detta beror sannolikt på att gästen inte känner till reglerna.

– Mycket borde alltså gå att lösa genom att informera tydligt. Föreningen kan ta fram några enkla ordningsregler och ha dem tillgängliga på de vanligaste språken, säger Lars Wallgren.

Vad många bostadsrättsinnehavare inte känner till – det visar enkäten – är att en bostadsrättsförening faktiskt kan neka en medlem som vill hyra ut sin bostad via till exempel Airbnb. Det är upp till varje bostadsrättsförening att bestämma om man vill tillåta korttidsuthyring av bostaden, och i vilken utsträckning

– Det kan vara en bra idé att ta upp frågan på en stämma i föreningen så att alla medlemmar får möjlighet att vara med att bestämma hur man vill ha det. I vissa föreningar funderar man på att tillåta ett visst antal dagar per år, säger Lars Wallgren, Egrannar.

Precis som vid all annan andrahandsuthyrning så är det ett absolut krav att styrelsen och helst även övriga grannar är informerade om att det sker och vem som bor i huset. Åtminstone namn och mobiltelefonnummer bör styrelsen få, så att de kan kontakta hyresgästen om det skulle behövas.

Airbnb har också ett system med verifierade identiteter och då får uthyraren även en bild på den som hyr, då kan grannarna i huset få veta vem som hyr och slipper oroa sig för att okända springer runt i huset. Det kan vara värt att fundera på att bara hyra ut till den typen.

Här är Lars Wallgrens råd i korthet:

Den som hyr ut

  • Be alltid styrelsen om tillstånd innan du hyr ut lägenheten.
  • Lämna korttidshyrarens namn och mobilnummer till styrelsen och gärna också till grannarna.
  • Överväg att endast hyra ut till personer med ”verifierad identitet”.

Styrelsen

  • Informera tydligt om trivsel- och ordningsregler på de vanligaste språken.
  • Ta upp frågan om korttidsuthyrning på en föreningsstämma, så alla kan vara med och bestämma om korttidsuthyrning ska tillåtas och i vilken omfattning. 

Hemsida och smarta tjänster för bostadsrättsföreningar. Egrannar gör det enkelt och roligt att bo i bostadsrätt. Smarta tjänster som bokningsfunktion, anslagstavlor och automatiskt medlemsregister sparar mycket tid och arbete, för både medlemmar och för föreningens styrelse. Egrannar är helt gratis att använda och på 15 minuter är man igång.