Vänersborgs kommun

Så kan dialogen med medborgarna bli bättre

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:27 CEST

Vad tycker vänersborgarna - egentligen?

Vänersborgs kommun vill utveckla nya metoder för att ge de förtroendevalda större kunskaper om medborgarens syn och värderingar i olika frågor.

- Det ger oss bättre underlag inför politiska beslut, säger Joakim Sjöling, ordförande i demokratiberedningen.

- Samtidigt är det viktigt att involvera medborgarna i frågor som rör kommunens utveckling. Då blir det lättare för dem att förstå varför vi politiker gör vissa val eller prioriteringar, fortsätter han

Demokratiberedningen har lämnat ett förslag till kommunstyrelsen om riktlinjer för medborgardialog. Inför detta beslut har beredningen bjudit in Lena Langlet från SKL, Sveriges kommuner och landsting, till en informationsträff för att berätta mer om bra exempel på framgångsrik medborgardialog.

Det kostar inget och ingen förhandsanmälan behövs.

Tid: Måndag 11 maj kl 16-18

Plats: Sessionssalen i kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Välkomna!