SIBA AB

Så kan du få tillbaka borttappad eller stulen mobil - Registrera din mobiltelefon i nationellt stöldregister

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 09:04 CEST

Mobiltelefoner hör till de mest stöldbegärliga varorna idag. Med syfte att minska antalet mobilstölder och öka chanserna att få tillbaka stulna eller borttappade mobiler har ett nationellt stöldregister upprättats av S Reg AB som även driver cykelregistret tillsammans med SSF (Svenska Stöldskyddsföreningen). En registrering i SmartSafety mobilregister innebär en större chans att få tillbaka en stulen eller borttappad mobil då polisen har tillgång till registret och enkelt kan spåra ägaren. Hemelektronikkedjan SIBA erbjuder samtliga mobilkunder att kostnadsfritt registrera sina nyinköpta mobiler i registret.

God tro gäller inte längre
En stöldmärkt produkt, som en cykel eller en mobiltelefon, är mindre attraktiv för en tjuv då polisen enkelt kan spåra den rätta ägaren. Dessutom kan det bli svårare att sälja den stulna produkten, då ett stöldskyddsmärke kan avskräcka en potentiell köpare, om säljaren inte samtidigt kan bevisa ägarskap. I och med ändringen av Lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre den 1 juli i år, kan man inte längre köpa en produkt i god tro. Köper du en produkt bör du försäkra dig om att säljaren är den rätta ägaren, genom att kräva kvitto eller ägarbevis. Lagändringen och stöldregistrering av varor har båda till syfte att minska handel med stöldgods.

Registrera stöldbegärliga produkter
För cyklar finns ett stöldregister sedan ett flertal år tillbaka, SSF/Smart Safety Cykelregister. I detta register finns hela 1,2 miljoner ägare och alla data om deras cykel i databasen. Polisen har tillgång till registret och kan därigenom lätt spåra rätt ägare till en stulen eller borttappad cykel. Antalet cykelstölder har minskat kraftigt under de senaste tio åren, från 127 000 stölder 1993 till drygt 79 000 2002. En anledning till den kraftiga minskningen är att de flesta cyklar numera registreras i SSF/Smart Safety Cykelregister.

Liksom cyklar är mobiltelefoner högst stöldbegärliga. Nu finns möjlighet för konsumenter att registrera även sin nyinköpta mobil i ett register, motsvarande cykelregistret. Polisen har tillgång till SmartSafety mobilregister och kan därigenom lätt spåra mobilen till rätt ägare. På så vis ökar chanserna att få tillbaka en borttappad eller stulen mobiltelefon drastiskt. En registrering i registret innebär också att ägaren får hjälp med att spärra både abonnemanget och själva telefonen av SmartSafety. Man får dessutom hjälp att göra anmälan till både polis och försäkringsbolag.

SIBA erbjuder registrering av nyinköpta mobiltelefoner För att det skall vara tryggare att äga sin telefon, erbjuder SIBA kunder som köper en mobil tre månaders kostnadsfri stöldskyddsregistrering i Smart Safety Mobilregister.

- Vi är glada att vi kan erbjuda våra kunder denna trygghet. Att stöldregistrera sin cykel har ju blivit något av en standard och vi hoppas att se samma utveckling för mobilregistret, med tanke på hur stöldbegärliga mobiltelefoner är, säger Sylvia Ragnarsson, informationsansvarig på SIBA. Sen är det relativt lätt att tappa bort sin telefon också, så en registrering i mobilregistret är en mycket god idé om man vill ha någon chans att få tillbaka en borttappad mobil.

Kunder i SIBAs varuhus på Kungsgatan i Stockholm uppskattar att nyinköpta mobiler kan registreras.

- Alla känner ju till att mobiler är hett stöldgods och därför uppskattas det av kunderna att vi ger dem möjligheten att registrera sina nyinköpta mobiler i registret säger Johan Randquist, varuhuschef på SIBA Kungsgatan i Stockholm. Många är ju vana vid att kunna registrera sina cyklar i cykelregistret eller nycklar via nyckelbrickan, så de ser inte mobilregistret som konstigt, utan som en ren trygghet.

För mer information, kontakta: Sylvia Ragnarsson, Informationsansvarig SIBA. Tel: 0704-500 226 Magnus Friberg, Affärschef Konsument Smart Safety. Tel: 042-4907900

Om SIBA
Svenskägda SIBA är en av Nordens största aktörer inom hemelektronik med 52 varuhus i Sverige, Norge och Danmark. Utöver hemelektronikkedjan SIBA ingår IT-varuhuskedjan ComputerCity i koncernen. SIBA AB hade 3,2 miljarder i omsättning under 2001/2002.