LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Så kan en åldrande befolkning bibehålla sin hälsa

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 13:36 CET

Vi lever längre, är aktiva längre och förväntar oss en god hälsa längre. I helgen samlas därför kiropraktorer för konferens om hur hälso- och sjukvården kan verka för att en allt åldrande befolkning får sina behov av en fungerande rörelseapparat och bibehållen hälsa tillgodosedda.

Världshälsoorganisationens senaste rapport om Healthy Ageing pekar på att ett samhälle som möjliggör ett aktivt liv och förebyggande insatser med fysisk aktivitet är avgörande faktorer för folkhälsan. Samtidigt drabbar rörelseorganens sjukdomar de flesta av oss under åldrandet. 

Sjukdomarna tillhör de mest kostsamma och livskvalitets-sänkande och till skillnad från psykisk ohälsa förvärras de in på ålderns höst. Osteoporos, artros och inte minst det ofta förbisedda tillståndet sarkopeni är vanligt i befolkningen. Ryggradsrelaterade besvär likaså. Vad kan vården göra för att minska omfattningen och effekterna av dessa sjukdomar och hur kan de förebyggas?

Ledande svenska och danska forskare från olika områden och professioner kommer i helgen till Clarion Live, Malmö för att presentera den senaste vetenskapen inom så väl kognition och kosthållning som manuell behandling och träning med fokus på den äldre patienten.

Är du som journalist intresserad av att besöka arrangemanget och träffa forskare eller Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) är du välkommen att kontakta ordförande Tobias Lauritsen.
Telefon: 070-497 13 30.
Mejl: tobias.lauritsen@lkr.se

Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen - LKR. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på att förbättra uppbyggnaden av kroppen och ryggraden samt påverka sambandet mellan ryggraden och nervsystemet för bättre funktion, hälsa och välmående.