Business Region Göteborg

Nu tar framtidssatsningen Sahlgrenska Life form

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 10:00 CET

Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar om att rita Sahlgrenska Life. 90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet.

Arkitekttävlingen är ett nytt stort steg mot ett internationellt kunskapscenter i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park. Göteborgs universitet kopplas ihop med norra Europas största universitetssjukhus. Stora moderna ytor skapas för vård, forskning, utbildning och näringsliv inom life science.

En jury granskar fem arkitektförslag, där vinnaren får uppdraget att utforma Sahlgrenska Life. Tre sammanhängande byggnader ingår - en vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en byggnad över Per Dubbsgatan, där kollektivtrafiken går, och en på Medicinareberget på andra sidan gatan.


Drygt tre miljarder investeras

- Vi beräknar projektets totala investeringsvolym till drygt 3 miljarder kronor. Närheten till klinisk forskning vid det stora universitetssjukhuset blir en stor fördel i allt hårdare internationell konkurrens om företag inom life science, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg.

- Projektet ger Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset möjlighet att kraftsamla i Göteborg och i samverkan mellan andra parter skapa en unik och kreativ miljö för forskning och utveckling inom life science, säger Staffan Edén, Göteborgs universitet.

Arkitekttävlingen arrangeras av Vitartes tillsammans med Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare Västfastigheter.

Vitartes är ett projektutvecklingsbolag specialiserat på life science-fastigheter. Bolaget ägs av SveaNor och fastighetsbolaget Hemsö där Tredje AP-fonden är majoritetsägare.

- Fastigheternas utformning är en viktig förutsättning för att realisera projektets ambition om en bättre samverkan mellan sjukvård, forskning och näringsliv. Genom nya modeller för integration och samverkan, kan man skapa bättre patientbehandling och forskning, samt mer gynnsamma förutsättningar för forskning och näringsutveckling i regionen, säger Steinar Stokke, vd Vitartes


Stadsmiljön runt sjukhuset förändras

Sahlgrenska Life är också ett omfattande stadsbyggnadsprojekt. Parterna arbetar tillsammans för att skapa en attraktiv stadsmiljö som stärker kärnan i Västra Götalandsregionen.

- Byggnationen kring Sahlgrenska Life skapar ett nytt centrum mellan sjukhuset och universitetet. Det är en livfull och kuperad plats med både spårvagnar, bilar, cyklar och gående. När vi är klara har vi en byggnad som rymmer både avancerade labb-, operationssalar, kontor, patientmiljöer och offentliga rum, förklarar Hans Sandqvist, områdeschef på Västfastigheter.

– Det är oerhört spännande och viktigt att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är med och utvecklar inte bara sjukvården utan även staden. Sahlgrenska Life kommer att göra sjukhuset mer attraktivt för framtida medarbetare och forskare, men framförallt är vårt syfte att kunna ge bättre vård till våra patienter och ersätta gamla lokaler med nya, säger Barbro Fridén, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Arkitektförslagen ställs ut för allmänheten

Arkitekttävlingens bidrag är anonyma och ingår i ett upphandlingsförfarande. Fram till 11 mars kan allmänheten ta del av hur arkitekternas förslag kan förändra stadsbilden. Förslagen ställs ut i Sahlgrenskas huvudentré och i Academicum på Medicinareberget.

När tävlingen är avgjord väntar fortsatt arbete med detaljplanen. Planen väntas kunna gå ut på samråd våren 2017 och allmänhet och berörda kan lämna synpunkter på förslaget. Därefter fortsätter processen med granskning innan detaljplanen antas, sannolikt i slutet av 2018.
Byggstart är planerad till 2019 och första inflyttningen beräknas ske tidigast 2021.


Fler uppgifter om arkitekttävlingen kan lämnas av jurymedlemmen Niclas Malmeling, Västfastigheter. 0709- 50 26 46, niclas.malmeling@vastfastigheter.se

Högupplösta bilder från de fem tävlingsbidragen finns för nedladdning i detta pressmeddelande på Mynewsdesk.

Länk till drönarfilm över området vid Sahlgrenska bifogas.


Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.