Ynnor AB

Så kan nya miljöbilsregler slå mot marknaden

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 13:31 CET

Det nya förslaget bereds just nu i regeringskansliet av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Miljö-, Finans- och Näringsdepartementen. Grunden, som lades fast i regeringens vårbudget 2011, är EU:s direktiv (443/2009). Där finns krav på biltillverkarna om att nya bilar i genomsnitt inte får släppa ut mer än 130 g CO2/km efter 2015 (med infasning från 2012) och max 95 gram 2020.

Enligt direktivet ska vikt vägas mot utsläpp. Så småningom kan även bilens ”avtryck (spårvidden gånger hjulbasen)” eller andra kriterier tas med i beräkningen.

Tjänstebilsfakta har tagit del av en presentation från regeringskansliet där färdriktningen för arbetet med de nya reglerna presenteras.

Sveriges bilägare kan med den modellen vänta sig en dramatisk skärpning. Utgångspunkten är att endast omkring 15 procent av alla nya bilar klarar reglerna när de införs. I dag är 40 procent av alla bilar som säljs miljöbilar.

Reglerna blir sedan successivt strängare; antingen varje år eller med några års intervall. Tillverkarnas arbete med att sänka utsläppen går mycket snabbt och snittutsläppen sänks med flera procent varje år.

Regeringskansliet jobbar in i det sista med detaljerna i förslaget. Enligt Tjänstebilsfaktas källor ville man så sent som förra veckan utreda konsekvensen av en fortsatt platt, men sänkt, miljöbilsgräns.

Oavsett vilken lösning regeringen väljer, är det förstås minst lika intressant för marknaden att snarast få reda på vad som sedan händer med bilarna. Vilka skattelättnader ska utgå? Skattebefrielse i fem år som i dag? Ytterligare premier under vissa gränser och straffskatt över andra?

Tjänstebilsfakta har med hjälp av Autonets bildatabas utgått från EU:s vikt/utsläppsrelation som används i bilpolicyn hos regeringens egen expertmyndighet, Trafikverket (se faktaruta), och skärpt kraven med ytterligare fem procent för att få regeringens ambition på 15 procent av marknaden.

Konsekvensen i vårt räkneexempel (observera) skulle bli att en bil som Porsche Cayenne i hybridversion med sina 2 315 kilo hamnar under gränsen trots (eller tack vare?) ett CO2-utsläpp på 193 g/km, medan en 900 kilo lätt Citroën C1 med utsläpp på 103 gram inte gör det.

Volvos efterkonverterade gasversion av V70 klarar inte kravet alls, eftersom motorn vid faktorn 1,31 är för törstig (den klarar dock Trafikverkets krav 2011 då kompensationsfaktorn är 1,54).

De nya miljöbilsreglerna kommer sannolikt inte heller den här gången att knytas till några säkerhetskrav.

– Att räkna på utsläpp i förhållande till vikt är inte bra. Att ha en platt gräns är sämre. Men att sätta utsläpp i förhållande till bilarnas storlek och transportmöjlighet är rimligt. Det viktigaste just nu är att vi över huvud taget får ett besked, säger Ronny Svensson, tjänstebilskonsult på Ynnor AB.

 

FAKTA: DAGENS MILJÖBILSREGLER
Befrielse från fordonsskatt i fem år för:
Bensin, diesel, elhybrid, gas (om certifieringsgas används vid beräkning): max 120 g CO2/km
Etanol och gas: max 9,2 liter bensin (finns inga certifierade värden för etanol)/100 km (automatväxlade bilar räknas som manuella)
El: max 37 kWh/100 km.

FAKTA: TRAFIKVERKETS BERÄKNINGSMODELLERBensin- och dieseldrivna bilar
CO2 = 0,95 * 130 + 0,0457(m0 - 1372)
m0 är bilens tjänstevikt i kg

Biodrivmedelsdrivna (etanol och gas) bilar
CO2 = 1,31 * 130 + 0,0457(m0 – 1372)

(Trafikverket är i dag styrt av lagen om myndigheters bilinköp som följer miljöbilsreglerna och kan därför inte ännu följa sin egen policy fullt ut eftersom bensin-, diesel- eller elhybridbilar inte får släppa ut över 120 gram CO2/km.)

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor.

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder