Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Så kan regeringen rädda tågtrafiken!

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 11:01 CET

Just nu, onsdagen den 13 januari 09.00, meddelar SJ att fem tåg mellan Stockholm och Göteborg är försenade på grund av lokfel. Vidare är morgontåget från Hallsberg till Stockholm försenat av samma anledning. Tåg på linjerna Västerås-Norrköping, Eskilstuna-Arboga och Linköping-Stockholm är inställda på grund av fordonsproblem. Servering saknas i morgontåget från Karlstad till Stockholm på grund av fordonsbrist. Till detta kommer att morgonavgången från Jönköping till Stockholm med X2000 försenades på grund av personalbrist och av samma anledning är en avgång från Borlänge mot Stockholm försenad.  Tåg på linjerna Malung-Borlänge, Trondheim-Östersund-Sundsvall samt Västervik-Linköping  är inställda då driftdugliga fordon saknas.
   I går ställde SJ in ett tåg mellan Oslo och Stockholm samt tåg på linjerna Uppsala-Stockholm, Uppsala-Sala, Stockholm-Hallsberg på grund av fordonsproblem. Ett tåg på Dalabanan försenades en timme på grund av problem med loket.
   SJ har vidare minskat antal avgångar på linjen Stockholm-Göteborg fram till månadsskiftet då fordon saknas.
   Även om inställda tåg ersätts med buss i de flesta fall innebär bussresan stora problem för resenärerna då informationen oftast är ytterst bristfällig, vilket ett reportage i Falu-Kuriren visar.

Finns ingen anledning till att tågtrafik inte fungerar!
Sven Malmberg, initiativtagare till Tågkompaniet, gjorde för några år sedan följande uttalande i VLT: ”En så basal tjänst som tågförbindelser måste fungera. Många inom branschen har inställningen att man får acceptera förseningar så att kanske bara 80 till 90 % av tågen är i tid.  - Det är en så komplicerad verksamhet - Men som konsument skulle jag aldrig acceptera att strömmen är borta 10 % av dygnet eller att var tionde mjölkliter är sur. Att få en liter mjölk från kon till matbordet är en minst lika svår procedur som att få tåg att gå i tid.”

Fel att koncentrera resurserna bara på nya spår
Trafikdebatten har under senare år endast handlat om den så kallade spårbristen. Visst är det brist på spår vissa tider under dygnet på vissa sträckor men vilken verksamhet har inte logistikproblem av detta slag att lösa. Just nu erbjuder Banverket en infrastruktur som fungerar bra trots kyla och snö. Men det saknas driftdugliga fordon.

Regeringen, ge affärsverket Statens järnvägar, medel för att köpa fordon!
Affärsverket Statens Järnvägar, som är helt skilt från SJ AB, har i dag en organisation för köp och uthyrning av tågfordon liksom bolaget Transitio, som förser länstrafikbolagen med fordon.
   Vi behöver en järnvägstrafik som är hållbar året runt. Därför måste regeringen ingripa och ge affärsverket Statens Järnvägar uppdrag att köpa in fordon så att våra spår kan utnyttjas fullt ut och så att tågen även kan gå på vintern.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell