Paper Province

”Så kan skogen i Värmland bidra till att rädda klimatet” - Klimatseminarium för skogsindustrin i Värmland.

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 09:24 CEST

PRESSINBJUDAN!

Vi välkomnar pressen till detta seminarium, som är ett arrangemang av The Paper Province och Länsstyrelsen Värmland.

”Så kan skogen i Värmland bidra till att rädda klimatet”


Klimatseminarium för skogsindustrin i Värmland.

 

Tid: Fredag den 3 september, kl. 09.00 – 16.00


Plats:
Skoghalls Bruk, aulan (vid Lysåsen)


Inledningstalare: 
Marie S Arwidson, Skogsindustrierna
                              Björn Sandborgh, Länsråd


Moderator:
Fredrik Holm, Länsstyrelsen Värmland


Program:
-  Konkurrens om råvaran                                     Stefan Edman, Biolog, författare och en
                                                                       känd svensk miljöprofil

-  PFE, Energieffektivisering                                  Thomas Björkman, Energimyndigheten
-  Effektivare energianvändning och produktion       Calle Albinsson och Leif Lövgren Stora Enso
-  Transporter och klimatpåverkan                         Karin Berggren, Stora Enso Logistics    
-  Substitutionseffekten                                       Patrik Bosander, Billerud
-  Förädlingsvärde och biokombinat                        Karin Pettersson, Chalmers                   
-  Skogen som kolsänka                                       Erik Karltun, SLU

-  Politisk debatt om skogen                                 Annkristin Johansson (S), Erik A Eriksson (C)

 

Efter avslutningen av seminariet görs en rundvandring på Stora Enso Skoghall för intresserade.

Välkommen!

Meddela gärna i förväg att ni kommer, till Kjell Lagerström, tel. 054 – 24 04 66 eller
070 – 328 33 68, k.lagerstrom@paperprovince.com