HållbarTillväxt AB

Så kan svensk industrin ställa om sin energianvändning för bättre klimat och ökad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 19:31 CEST

Det finns idag tekniker och lösningar som kan minska utsläpp av växthusgaser från stora delar av den energiintensiva industrin i Sverige och samtidigt stärka företagens konkurrenskraft.

Kom och lyssna när Emil Wanngren, Investment & Business Manager - Industrial Solutions, Adven, intervjuas tisdagen den 2 juli klockan 13.00 hos HållbarTillväxt på Hamngatan/Hamnplan.

Heta stolen – Hållbar Tillväxts ABs spännande intervjuer visar bredden i och möjligheterna med hållbarhetsarbete i näringslivet

Hållbarhet blir allt mer aktuellt för företag i Sverige. Följ intervjuerna i Heta stolen hos HållbarTillväxt AB och få med dig nyttig kunskap och tips för det dagliga arbetet. Intervjuerna speglar bredden i hållbarhet, hur det påverkar den interna verksamheten i praktiken och hur hållbarhetsarbetet kan vändas från kostsam administration till ett verkligt stöd för en bättre och mer lönsamma affärer.

www.hallbartillvaxt.eu

HållbarTillväxt är managementkonsulter som arbetar med framåtriktade företag och organisationer för skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi utgår från organisationens ordinarie verksamhet och bidrar till långsiktigt livskraftiga affärer. Våra kompetensområden är affärsutveckling, bolagsstyrning, hållbarhetsstrategier och -planer, hållbarhets- due dilligence samt hållbarhetsredovisning och -rapporter.