ESBRI

Så klarar du hundåren

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:48 CET

Ett företags första år beskrivs ofta som hundår. Det gäller att snabbt nå en position där sårbarheten minskar och företaget står på stadiga ben. Välkommen till en föreläsning som handlar om hur man når dit.

Professor Magnus Klofsten kallar denna position för affärsplattform. Under föreläsningen beskriver han, tillsammans med Charlotte Norrman, hur nya företag tidigt kan börja bygga för framtiden. Affärsplattformen består av åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer.

Vi får också stifta bekantskap med ett praktiskt verktyg som entreprenörer kan använda för att bedöma sitt företags lönsamhet och överlevnadsförmåga.


Talare: Professor Magnus Klofsten och ekonomie doktor Charlotte Norrman, Linköpings universitet
Tid: Tisdag 8 december 2009, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning

Kontakt och anmälan:
Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-99 55 60


OBS! Föreläsningen är fullsatt så anmälan är obligatorisk

Esbri grundades 1997 av entreprenören och uppfinnaren Leif Lundblad, och har som övergripande målsättning att stimulera entreprenörskap i Sverige.

Esbri har en stark förankring i det svenska samhället, i styrelsen ingår bland andra universitetskansler Anders Flodström, Signhild Arnegård Hansen, ordförande Svenskt Näringsliv, och Anna Ekström, ordförande Saco.

Esbri arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande till olika aktörer: forskare, företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyfolk och rådgivare. Syftet är att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger samman med hållbar tillväxt.

Kunskapsspridningen sker bland annat genom tidningen Entré, nyhetsbrevet e-Entré, föreläsningsserien Estrad och webbplatsen www.esbri.se