Tedestrand coaching AB

Så löser du du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2012 22:16 CEST

Det nya och unika med Tedestrand-Metoden är förmågan att bryta ner komplicerade problemställningar i ett enkelt flödesschema, kartan. Kartan ger en tydlig överblick av hela processen, från start till mål. Det i sin tur skapar tillit och mod att lämna den gamla lösningen och ta steget in i processen.

Med kartans hjälp inkluderas patienten fullt ut i behandlingen och patienten får en oöverträffad överblick och förståelse för sin egen resa och mål. Det ger patienten en helt ny möjlighet att ta tag i - och arbeta med sin egen läkeprocess. En starkare förståelse ger ett starkare engagemang hos patienten och därmed en större chans till lyckad behandling.

Tedestrand-Metoden är en banbrytande metod baserad på vetenskapligt grundade metoder - och entropins naturlagar vilket ger potential att i grunden förändra missbruksvården och få oss att omvärdera psykoterapin.

Tre dagars visuell samtalsterapi: http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf

Vetenskaplig utvärdering som bekräftar: http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Video: Så löser du du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!

Välkommen att kontakta mig!

Anders TedestrandTEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235