Landstinget i Värmland

Så mycket får landstingspolitikerna i arvode

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:40 CEST

Gruppledarna för fem av de sju partierna som finns representerade i Landstingsstyrelsen tjänar 43 751 kronor i månaden under 2005. Arvodena som Landstinget i Värmland betalar ut till politikerna är beslutade av landstingsfullmäktige.

Arvodena är baserade på procentsatser av maxbeloppet 43 751 kronor i månaden. Det beloppet utgör ett tak som ingen förutom landstingsstyrelsens ordförande kan få mer än.

Erik Jansson (siv)
Landstingsrådet Erik Jansson får 40 procent i arvode för att han är gruppledare för Sjukvårdspartiet i Värmland. Han får också 60 procent för att han är förste vice ordförande i Landstingsstyrelsen. Totalt 100 procent vilket ger 43 751 kronor per månad. Skulle han eller någon annan som slår i taket bli vald till ytterligare något arvodeberättigat uppdrag, så får de inte en krona till av Landstinget i Värmland.

Catarina Segersten Larsson (m)
Landstingsrådet Catarina Segersten Larsson har 110 procent i ersättning för sitt arbete som Landstingsstyrelsens ordförande. Det ger 48 126 kronor i månaden. Hon är också gruppledare för Moderaterna och för det skulle hon kunna få 40 procent till, men det får hon inte.

Eskil Johansson (c)
Eskil Johansson som är landstingsråd för Centerpartiet får 40 procent för att han är gruppledare och 60 procent för att han är ordförande i utskottet för personal och förhandling.
Totalt 100 procent vilket ger 43 751 kronor i månaden.

Carin Melin (fp)
Folkpartiets gruppledare Carin Melin får 40 procent för sitt gruppledarskap och 60 procent för ordförandeskapet i upphandlingsutskottet. Totalt 100 procent vilket ger 43 751 kronor i månaden.

Roland Leben (kd)
Roland Leben är gruppledare för Kristdemokraterna och får för det 40 procent. Han är även ordförande i serviceutskottet och får för det 60 procent. Totalt 100 procent vilket ger 43 751 kronor per månad.

Ulric Andersson (s)
Oppositionsrådet Ulric Andersson får 40 procent för sitt gruppledarskap i Socialdemokraterna och 60 procent för att han är andre vice ordförande i landstingsstyrelsen. Totalt ger det en ersättning på 43 751 kronor i månaden.

Monica Ekström (v)
Vänsterpartiets Monica Ekström får 40 procent för sitt gruppledarskap och 15 procent för att hon är vice ordförandeskap i prioritering och etikberedningen. Totalt 24 063 kronor i månaden.

Landstingsfullmäktige
De politiker som sitter i landstingsfullmäktige i Värmland får också arvode. För år 2005 är det 1,5 sammanträdesarvode per gång. Beloppet är 564 kronor. Alltså 1,5 gånger 564 som är lika med 846 kronor.

I landstingsfullmäktige sitter 81 ledamöter. Fullmäktige sammanträder cirka fem gånger per år och mötena är öppna för allmänheten. Ledamöterna kommer från hela Värmland och väljs i allmänna val vart fjärde år.

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet inom Landstinget i Värmland och kan på riksplanet liknas vid riksdagen.

Högre ersättning i Örebro
Som en jämförelse är arvodena för de högsta politikerna i Örebro läns landsting högre än i Värmland. Där erhåller gruppledarna för de olika partierna 42 375 kronor i grundbelopp. Utöver det får de sedan ersättning i procent baserat på grundbeloppet.

Exempelvis får landsstingsstyrelsens ordförande 30% extra i ersättning. 42 375 gånger 1,30 är lika med 55 087 kronor. Catarina Segersten Larsson som är landstingsstyrelsens ordförande i Värmland får alltså 6961 kronor mindre i månaden än sin kollega i Örebro.