Villaägarnas Riksförbund

Så mycket kan elnätbolagen höja sina avgifter framöver

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 15:41 CEST

Energimarknadsinspektionen meddelade idag att den så kallade kalkylräntan ska vara 4,53 procent. Ju högre kalkylränta, desto större intäktsramar och högre vinster för elnätbolagen. Beslutet avser perioden 2016-2019.

- Detta är helt fel avkastningsnivå på en väsentligen riskfri tillgång. Vem hade inte köpt ett värdepapper idag med 4,53 procents riskfri avkastning? säger Anna Werner, samhällspolitisk analytiker på Villaägarna.

Elnätföretag agerar på en monopolmarknad och Energimarknadsinspektionen (EI) har därför som uppgift att se till så att avgifterna är skäliga för konsumenterna. Villaägarna har i ett remissyttrande tidigare i år argumenterat för att en kalkylränta på max 3 procent är rimligt.

Vid framtagandet av kalkylräntan har EI räknat med en inflation på 2,03 procent, trots att Riksbankens mål är 2,0 procent. Andra parametrar för vilka Villaägarna har en annan åsikt än EI är betavärdet som speglar ett elnätbolags risk i förhållande till marknadens risk, marknadspremien och kreditriskpremien.

- Det blir så här krångligt och komplicerat när man ska försöka reglera ett monopol. Det blir svårt för vanliga människor att hänga med i beräkningarna och elnätbolagen har arméer av duktigt folk som kan räkna och argumentera för deras sak, säger Anna Werner.

En lång rättsprocess om intäktsramarna för perioden 2012-2015 har just avslutats. Energimarknadsinspektion skriver idag att de utgår från att även beslutet om de kommande intäktsramarna kommer att överklagas av elnätbolagen.

– Energimarknadsinspektionen behöver få mer muskler så att de bättre kan tillvarata konsumenternas intressen den här gången, säger Anna Werner.


Läs Villaägarnas remissyttrande från april 2015


För mer information:

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, telefon 076-818 49 15
Henrik Fahlgren, pressansvarig, telefon 070-600 84 18

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.