Fondbolagens förening

Så mycket krångel för så lite pengar

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 11:47 CET

Det är ett intressant förslag som läggs fram i Fondskatteutredningen, men många frågetecken återstår. Det största frågetecknet är det förslag som finansmarknadsminister Mats Odell aviserar om ett investeringskonto för aktier och fonder, vilket innebär att den ”förmögenhetsskatt” på fonder som föreslås i dag blir onödig.

Fondskatteutredningen, som initierats av Finansdepartementet, föreslår en schablonskatt på fondspararnas innehav som ska ersätta dagens skatt som tas ur Sverigeregistrerade fonder. Spararna ska ta upp 0,4 procent av fondinnehavet som schabloninkomst i deklarationen. Med 30 procent i skatt på kapitalinkomster betyder det att effekten blir 0,12 procent i "förmögenhetsskatt".

”För en sparare som har 10 000 kronor i fonder innebär det en skatt till staten på 12 kronor. Är det verkligen värt allt det här krånglet för så lite pengar? Varför inte i stället föreslå en nollskatt, vilket utredaren Hases Per Sjöblom också resonerar kring i utredningen? Det vore bättre, inte minst ur enkelhetssynpunkt”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

Nollskatt finns redan i dag i Finland. I Luxemburg är skatten 0,01-0,05 procent.

För sparare med Sverigeregistrerade fonder innebär det nya förslaget en förbättring, eftersom dessa fonder i dag belastas med en särskild skatt på själva fonden (schabloninkomst på minst 1,5 procent, där effekten blir 0,45 procent i skatt). Den särskilda skatten har medfört att många svenska fondbolag har valt att registrera sina nya fonder utomlands. Den nya fondlagstiftning som träder i kraft i juli 2011 innebär dessutom att även befintliga Sverigeregistrerade fonder kan flyttas utomlands.

”Fondbolagens förening välkomnar att den särskilda skatten på Sverigeregistrerade fonder nu äntligen föreslås slopas. Men det är tveksamt om den nya schablonskatten kommer att leda till att fler fonder registreras i Sverige. Tyvärr.”, säger Pia Nilsson.

Fondskatteutredningens förslag föreslås börja gälla redan från och med den 1 januari 2011. Det ser Fondbolagens förening som en omöjlighet. Hur ska till exempel fondbolagen hinna förbereda och anpassa sina system för att hantera den nya beskattningen?

Men det största frågetecknet är Regeringens aviserade förslag om en ny sparandeform som gör det möjligt att köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan skattekonsekvenser eller behov av att deklarera. Kontot för denna nya sparandeform ska beskattas med en schablonskatt. Det skulle innebära en dubbelbeskattning för fonder.

”Aktier och fonder ska behandlas lika skattemässigt. Så löd också utredningsdirektivet för Fondskatteutredningen. Om regeringen i vår föreslår ett nytt investeringskonto för fonder och aktier som ska schablonbeskattas årligen, innebär det att Fondskatteutredningens förslag måste falla till marken”, säger Pia Nilsson.

Fondskatteutredningens förslag går nu på remiss.
Länk till utredningen: http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/138995

 

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

Åsa Drakenberg, informationschef

08-506 988 06

070-731 00 69

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Saklig och enkel information om fondsparande för privatpersoner: www.fondspara.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Carlson Fonder, Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder