Västtrafik

Så påverkas kollektivtrafiken under EU-toppmötet

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 13:26 CET

Det blir stora störningar i kollektivtrafiken den 15-17 november när ett EU-toppmöte arrangeras i Göteborg. Resenärer uppmanas vara ute i god tid och räkna med förseningar.

EU-toppmötet som äger rum i Eriksbergshallen i Göteborg den 17 november förväntas ge störningar i trafiken under flera dagar. Trafikomläggningar påverkar buss-, spårvagns- och färjetrafiken i Göteborg. Även den anropsstyrda trafiken med färdtjänst och sjukresor påverkas.

— Vi drar inte in några linjer, men ett antal hållplatser dras in och en del turer tar andra vägar. Rådet till våra resenärer är att vara ute i god tid och att hålla sig uppdaterade via vår hemsida, säger Sven-Erik Holta, trafikplanerare på Västtrafik.

Polisen spärrar av
Mellan den 15-17 november spärrar Polisen av två områden för all trafik, runt Gothia Towers och runt Eriksberg.

Vid Gothia Towers är det Örgrytevägen, sträckan mellan Korsvägen och Fabriksgatan, som stängs av. Hållplats Liseberg dras in medan Korsvägen kommer att vara öppen för trafik. Kollektivtrafiken som i vanliga fall stannar vid eller passerar hållplats Liseberg, bland annat spårvagnslinje 5, kommer att få ändrad sträckning. Avspärrningarna gäller från onsdag den 15 november kl. 07:00 till fredag den 17 november kl. 15:00.

På Eriksberg stängs Östra Eriksbergsgatan av och hållplatserna Danaplatsen (för linje 16), Eriksbergstorget, Sörhallstorget och färjeläge Eriksberg dras in från och med onsdag den 15 november kl. 07:00. Avspärrningarna hävs först under kvällen fredagen den 17 november.

Störst påverkan på fredagen
Fredagen den 17 november när delegaterna ska åka från Gothia Towers till Eriksbergshallen påverkas trafiken i centrala Göteborg. Polisen gör då tillfälliga avstängningar för att säkra delegaternas resväg. Vilka vägar som blir aktuella kommer Polisen att meddela med kort varsel.

— Det kan bli rejält krångligt att ta sig fram och förändringar kan ske med mycket kort varsel. Vi kommer att ha informatörer och trafikledare ute vid berörda hållplatser för att hjälpa våra kunder och förare att ta sig fram så smärtfritt som möjligt, säger Sven-Erik Holta.

Stor påverkan till och från Landvetter Flygplats
Den 16 och 17 november påverkas trafiken också av att Polisen ska eskortera ankommande delegater till Gothia Towers på torsdag eftermiddag/kväll och från Eriksbergshallen på fredag eftermiddag Det kan innebära flera tillfälliga avspärrningar och stora förseningar i trafiken.

Fullständig information om linjer som påverkas under vilka tider. 
(Observera att förändringar kan ske med kort varsel.)

För mer information:
Västtrafiks presstjänst, 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.

Varje dag reser 410 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.