Huddinge kommun

Så satsar Huddinge på nya socionomer

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 09:00 CEST

Det är svårt att rekrytera socionomer i Sverige.
Därför blir "Huddinge trainee: Socionom" den unika satsning som ska göra det lättare.
Tid, pengar och fördjupade kunskaper ska locka rätt personer direkt från högskolorna. Programmet är unikt för Sverige.

- Vi vill säkra personalförsörjningen för just den här yrkesgruppen i ett trainee-program som blir en brygga mellan utbildningens teori och den praktiska verkligheten, säger Anders Gagnerud, projektledare.

Särskilt svårt är det att anställa socionomer med myndighetsutövande arbetsuppgifter och som har erfarenhet. Den erfarenheten bygger nu Huddinge in i studenternas praktik och under sista studieåret på ett nytt sätt. 
- En förutsättning är att vi har bra samarbete med utbildningsinstanserna. Det har vi redan med universitetet i Örebro och arbetar med kontakterna på Södertörns högskola och andra närliggande utbildningsinstanser, säger Anita Widell, chef på barnsektionen.

Till hösten kommer de första praktikanterna, där ett antal är utvalda för just den här formen av praktik, med handledning och mentorskap. Tio studenter har bedömts ha de förutsättningar som krävs för att bli framgångsrik i den myndighetsutövande professionen.

Traineeprogrammet följer ett trestegsschema: Del ett är urval och praktik. Del två är en deltids traineeanställning, parallellt med det sista studieåret. Då får studenten möjlighet att skriva uppsats i kommunens verksamhet. Steg tre innehåller ett erbjudande om anställning.

- Samtidigt är det ett sätt att höja status på arbetet, genom den kvalificerade kunskapsinhämtning som ingår, säger Anders Gagnerud. Förutom socionomernas ökade kompetens finns några vinster, som båda vill peka på:
- Huddinge får lättare att rekrytera personal med rätt förutsättningar för jobbet och kan anställa dem med bra teoretisk kunskap som omsatts i praktiken, redan när studenterna är nyutexaminerade.

För mer information kontakta
Anders Gagnerud 08 - 535 378 31, 0708 - 79 05 13
Anita Widell 08 - 535 376 20

CA Eriksson, Pressekreterare, Informationsavdelningen
08-535 301 78
ca.eriksson@huddinge.se