Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Så ser tågmarknaden ut!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 11:03 CET

Trafikverket har just publicerat en rapport som visar att den svenska järnvägen är körd i botten tekniskt sett. En femtedel av kontaktledningssystemet har tjänat ut. Tio procent av räls och sliprar har passerat den tekniska livslängden och det gäller också åtta procent av alla växlar. Med tanke på säkerheten så är en av hundra signaler uttjänta. För att åtgärda de delar som körs på övertid krävs 15 miljarder kronor.

Trafikverket konstaterar att förtroendet för järnvägen minskar på grund av de många förseningarna och att ett stort antal tåg ställs in. Dessutom är informationen till resenärerna under all kritik.  

Fler bolag på spåren, högre förväntningar på punktligheten och en ökad efterfrågan på resor ser Trafikverket som stora problem. Ett sätt att få en högre kvalitet är att minska antalet tåg på banorna. Man räknar med att högre trafikavgifter ska leda till minskad efterfrågan på resor då det motsvarar höjningar av biljettpriserna på 4 till 8 %.

De signaler som Trafikverket sänder ut med denna rapport är många. Att färdas i ett system som har stora tekniska brister ger ingen garanterad hög kvalitet. Räkna med förseningar och inställda avgångar! En annan signal är att järnvägen inte kan ta emot fler resenärer under de närmaste åren. Om kollektivtrafikens andel av resandet ska öka måste expressbussarna och inrikesflyget expandera.

För de bolag som skulle vara intresserade att komma upp på de svenska spåren nu när avregleringen är genomförd är rapporten en klar signal. Vilka vill investera miljoner kronor i fordon att användas på det slitna svenska järnvägsnätet?

Man kan fråga sig hur det numera nedlagda Banverket handlagt sitt ansvar. Man har inte haft erforderlig kontroll på utvecklingen. 

SJ och de andra bolagen betalar i dagsläget cirka 5 % av infrastrukturkostnaderna i form av trafikavgifter och den avgiften kommmer att höjas kraftigt.  Den faktiska kostnaden för att resa på en modern järnväg ligger väsentligt över dagens låga biljettpriser när man också tar hänsyn till att ytterligare 15 miljarder kronor ska finansieras.

Trafikverkets rapport kommenteras ytterligare i nästa nummer av vår tidning Vi Resenärer.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil. Mer information finns på www.vireser.se