Svenska institutet

Så ska företagen profilera Sverige - Premiär för nytt varumärkeskoncept i samband med kungligt bröllop

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 12:47 CET

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, handelsminister Ewa Björling och Svenska institutets generaldirektör Olle Wästberg vid dagens presskonferens.

 

Idag presenterades ett nytt varumärkeskoncept, Brands of Sweden, för internationell profilering av Sverige och svenska företag i samband med det kungliga bröllopet och Stockholms stads evenemang Love 2010. Bakom satsningen står Svenska institutet (SI) i samarbete med Stockholms stad.

Svenskt näringsliv och svenska företag är idag viktiga representanter för Sverige med stor internationell genomslagskraft. Miljontals människor möter varje dag svenska produkter och tjänster, samarbetar med svenska företag eller besöker svenska internationella kedjor. Ofta känner man dock inte till att dessa varumärken är svenska. Såväl företagen som Sverige i stort har mycket att vinna på ett samarbete.

 - Svenska företag spelar en viktig roll i arbetet med att stärka bilden av Sverige runtom i världen. Det här initiativet stärker ytterligare vårt redan goda samarbete mellan näringslivet och det offentliga Sverigefrämjandet, säger handelsminister Ewa Björling.

Initiativet till Brands of Sweden togs av Stockholms Stad i syfte att knyta sponsorer och starka svenska varumärken till Love Stockholm 2010, stadens hyllning till det kungliga bröllopet. Satsningen gör det möjligt för svenskt näringsliv att synas i icke-kommersiella och offentliga sammanhang där man normalt inte ges utrymme att profilera sig.

- Love Stockholm 2010 blir både ett tillfälle för stockholmarna att fira det kungliga bröllopet och en möjlighet för Stockholms företag samt svenska varumärken att visa upp sig då världens blickar är riktade mot Stockholm, säger Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad.

En naturlig del av Sverigefrämjandet
För SI är Brands of Sweden en del i en långsiktig satsning som ska utvecklas vidare när evenemangen kring Love Stockholm 2010 är över. Konceptet är en naturlig del i SI:s arbete med att involvera svenskar, svenska företag och organisationer att tillsammans hjälpa till att sätta Sverige på kartan utomlands. Genom samarbetet tas de fördelar företag har att profilera sig som svenska i internationella sammanhang tillvara.

- De positiva associationer som Sverige väcker gör inte minst att många upplever det som tryggt och intressant att samarbeta och göra affärer med svenska aktörer, trots att kunskapen om företaget eller varumärket i sig är låg. Sverigeanknytningen ger produkter och tjänster en unik position och särskiljning på utländska marknader. Genom att visa på sin svenska tillhörighet bidrar företagen i sin tur till att öka kännedomen om Sverige, svenskt näringsliv och svenska varumärken i stort. Det är utan tvekan fördelaktigt för båda parter, säger Olle Wästberg, generaldirektör på Svenska institutet.

Svenska företag är tillsammans med allt från kungahuset till idrottsmän, forskare, designer, musiker och politiker viktiga representanter för Sverige. De påverkar i hög utsträckning bilden av Sverige och bidrar bland annat till att öka omvärldens kunskap om Sverige. Det är viktigt för att främja handel och attrahera utländska besökare och investerare.

Konceptet är kopplat till SI:s ambassadörsprogram, Sverigepaketet.se, som involverar svenskar, svenska företag, universitet och organisationer att tillsammans sätta Sverige på kartan. Ambassadörsprogrammet ger företagen tillgång till kunskap om hur andra länder ser på Sverige, ett nätverk av utländska nyckelledare inom bland annat näringsliv, utbildningsväsende och offentlig förvaltning. Deltagande företag erbjuds också föreläsningar och verktyg för att presentera Sverige samt möjlighet att vara en del av de hundratals evenemang och projekt som genomförs i SI:s regi varje år.

Företag som redan är klara för ett samarbete under Love2010 är bland andra TV4, Arlanda, IKEA, Volvo PV, GB glass, Metro och Interflora.

Löpande information finns att hitta på www.brandsofsweden.se

För mer information och kommentarer, kontakta Svenska institutet:
Jenny Hagblom, press- och informationsansvarig
073-684 20 22, jenny.hagblom@si.se

Presskontakt Ewa Björling:
Monica Ohlsson, 070-296 18 99

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, 08-508 29 878

www.si.se | www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.