Sundsvalls kommun

Så ska kommunen säkra ett bra flyktingmottagande

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 12:45 CET

Antalet flyktingar som anländer till Sundsvall förväntas öka markant. Prognosen i dagsläget är att det i Sundsvall kommer att finnas närmare 500 ensamkommande flyktingbarn 2016. Nu tar kommunen till åtgärder för att komma igång med byggande av boenden och skolsalar så snabbt som möjligt.

Sundsvalls kommun kommer att få ersättning för kostnader för flyktingmottagandet av staten. Detta sker på olika sätt beroende på vilka kostnaderna är. För att lösa boendesituation för ensamkommande flyktingbarn har nu staten gått in med en garanti där kommunerna får ersättning för extra utgifter för boende i egna lokaler och skollokaler som det innebär att ta mot ensamkommande flyktingbarn. I väntan på pengar från staten löser Sundsvalls kommun finansieringen genom ett så kallat internlån. Därför föreslår vi nu en utökad internlåneram.

I ett förslag till Finans- och näringslivsutskottet, som sammanträder den 15 december ska de beräknade kostnaderna finansieras med ett internlån. Staten kompenserar sedan Sundsvalls kommun för utgifterna i efterskott. Ärendet ska sedan beslutas i kommunstyrelsen och till sist i kommunfullmäktige den 25 januari, 2016.

--Pengarna vi får från staten ger oss goda förutsättningar att skapa trygghet och mer långsiktiga lösningar. Men vi har inte tid att vänta på att pengarna kommer in till kommunen, därför väljer vi den här lösningen för att kunna komma igång direkt. Boenden och utbildning är de viktigaste insatserna just nu för att kunna erbjuda ett bra mottagande och ge de personer som kommer till Sundsvall det bästa förutsättningarna. Vi ser detta som en investering i framtiden, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktperson: Peder Björk, kommunstyrelsens ordförand, tfn: 070-190 12 91